Microsoft połączyło się z Great Plains

Microsoft ogłosił zakończenie fuzji z Great Plains Software. Wartość przejęcia szacuje się na ok. 1,1 miliarda USD. Połączenie dokonało się głównie przez wymianę akcji. Great Plains zostanie przekształcona w dział będący częścią Productivity and Business Services Group MS.

Microsoft Great Plains będzie kierował obecny zarząd oraz Douga Burguma, dotychczasowy szef GP .

MS GP będzie nadal rozwijał oprogramowanie biznesowe, jak Dynamics, eEnterprise i Solomon, w ramach grupy Business Solution. Obie firmy zapowiadają także tworzenie oprogramowania na platformie NET, które będzie wdrażane jako usługa sieciowa lub rozwiązanie zarządzane lokalnie.

Połączenie MS i GP na polskim rynku nie będzie się wiązało z połączeniem sieci sprzedaży oraz sieci partnerskiej obydwu firm. Nadal będą oni działać niezależnie.