Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Microsoft: nie jest najlepiej, ale ma być dobrze.

Amerykański koncern informatyczny z Seattle przewiduje znaczący wzrost dochodów pod koniec tego roku i w przyszłym.

Koniec roku jest dla Microsoftu pomyślniejszy niż poprzedzający go okres. Zdołał poprawić wyniki sprzedaży dzięki wzrostowi zainteresowania systemowi operacyjnemu Windows 2000 i Windows Millennium Edition. Wzrosła także sprzedaż oprogramowania do serwerów. Na rynkach obu Ameryk i Azji zanotowano wzrost sprzedaży, natomiast na rynku europejskim panuje stagnacja.

Ogłoszone wyniki finansowe nie są jednak zbyt dobre. Zanotowany wzrost przychodu netto był spowodowany w dużej mierze operacjami finansowymi: nadspodziewanie korzystną sprzedażą firm TransPoint i Titus Communications. Kłopoty w działalności produkcyjnej i usługowej jakie miał Microsoft w tym roku, były spowodowane w dużej mierze wzrostem kosztów sprzedaży, marketingu i badań rozwojowych.

Mimo to na podstawie poprawy wyników w ostatnim okresie, Microsoft prognozuje bardzo dobre wyniki w przyszłym roku. Na te informacje giełda zareagowała wzrostem ceny akcji koncernu.