Microsoft i Disney - bezpieczniejsze filmy?

Koncerny Microsoft i Disney poinformowały wczoraj późnym wieczorem o zawarciu umowy, której celem jest poprawa jakości oraz skuteczne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym kopiowaniem dystrybuowanych w Internecie cyfrowych filmów, a także umożliwienie użytkownikom odtwarzania ich na różnych urządzeniach przenośnych.

Umowa zakłada m.in., że Disney wykorzysta technologię Windows Media DRM (Digital Rights Management) do dystrybuowania w Sieci produkowanych przez siebie filmów.

W wydanym po podpisaniu umowy oświadczeniu napisano także, że koncerny zamierzają wspólnie opracować system zabezpieczania i dystrybuowania multimediów w Internecie. Ważnym elementem nowej technologii ma być m.in. możliwość odtwarzania takich zabezpieczonych plików na najróżniejszych urządzeniach przenośnych.