Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Microsoft: dzień kobiet bez biuletynu

Użytkownicy systemów Windows, którzy czekają z niecierpliwością na każdy drugi wtorek miesiąca na zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa Microsoftu, w marcu się rozczarują. Na najbliższy wtorek, 8 marca, nie przewidziano do publikacji żadnych nowych biuletynów.

Zgodnie z systemem Microsoft Security Bulletin Advance Notification, którego zadaniem jest pobieżne informowanie użytkowników o zawartości zbliżającego się biuletynu bezpieczeństwa, wiemy już, że w tym miesiącu takowego biuletynu de facto nie będzie. Na stronie internetowej Microsoftu pojawiła się informacja następującej treści:

"On March 8th, 2005 the Microsoft Security Response Center is planning to release no new security bulletins" (na dzień 8 marca 2005 roku, centrum Microsoft Security Response nie planuje publikowania żadnych nowych biuletynów bezpieczeństwa).

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż ubiegły miesiąc był rekordowy pod względem ilości opublikowanych biuletynów bezpieczeństwa, od czasu wprowadzenia przez Microsoft polityki comiesięcznych, zbiorczych biuletynów. Piszemy o tym więcej w tekście: "Microsoft: 16 dziur, 12 poprawek".

Co ciekawe, według ostatnich statystyk ekspertów ds. bezpieczeństwa z duńskiej firmy Secunia, ponad 30% znanych już 'dziur' w przeglądarce Internet Explorer 6, pozostaje nadal nie załatane.

Więcej informacji:

Microsoft Security Bulletin Advance Notification

Secunia