Micorsoft w trzecim kwartale

W III kwartale bieżącego roku finansowego Microsoft globalnie zarobił netto 2,74 mld USD. Na koniec roku finansowego Microsoft przewiduje wypracować do 28,2 mld USD przychodów.

Microsoft Corporation ogłosiła wyniki finansowe za 3 kwartał roku finansowego 2002 zakończony w marcu. Przychody globalne giganta z Redmond wyniosły w tym okresie 7,25 mld USD - o 13% więcej niż przed rokiem (6,4 mld USD). Zysk operacyjny wzrósł o 10% do 3,3 mld USD. Zysk netto wyniósł 2,74 mld USD, przy czym kwota ta uwzględnia m.in. 847mln USD ze sprzedaży serwisu turystycznego Expedia.com. Zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 0,49 USD. W związku z wprowadzeniem do sprzedaży Windows XP przychody ze sprzedaży systemów operacyjnych dla komputerów osobistych wzrosły o 11%. 47% sprzedanych w tym kwartale systemów stanowiły wersje Windowsów OEM.

Firma nie podaje wyników finansowych netto swoich oddziałów w poszczególnych krajach. Ta polityka dotyczy także polskiego oddziału Microsoftu.

W roku finansowym kończącym się w czerwcu 2002r., przychód planowany jest na poziomie 28,1 – 28,2 miliarda dolarów, natomiast dochód operacyjny – na poziomie 11,9 – 12,0 miliarda dolarów (w roku finansowym 2001 Microsoft miał przychody w wysokości 25,3 mld USD i dochód operacyjny w wysokości 11,7 mld USD).

W przyszłym roku finansowym 2003 Microsoft zamierza wypracować 31,5 – 32,4 mld USD. Zysk operacyjny firmy wynieść ma 13,3 – 13,6 mld USD. Dokładny wynik finansowy zależy według firmy od kilkudziesięciu czynników ryzyka, do których firma zaliczyła fakt wejścia na rynki wysoce konkurencyjne i poziom akceptacji przez rynek nowych produktów i usług, zmiany w programach licencyjnych, obecność konkurencyjnych produktów jak Linux, które rozprowadzane są bezpłatnie lub znacznie poniżej cen oferowanych przez Microsoft.