Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Micorsoft w trzecim kwartale

W III kwartale bieżącego roku finansowego Microsoft globalnie zarobił netto 2,74 mld USD. Na koniec roku finansowego Microsoft przewiduje wypracować do 28,2 mld USD przychodów.

Microsoft Corporation ogłosiła wyniki finansowe za 3 kwartał roku finansowego 2002 zakończony w marcu. Przychody globalne giganta z Redmond wyniosły w tym okresie 7,25 mld USD - o 13% więcej niż przed rokiem (6,4 mld USD). Zysk operacyjny wzrósł o 10% do 3,3 mld USD. Zysk netto wyniósł 2,74 mld USD, przy czym kwota ta uwzględnia m.in. 847mln USD ze sprzedaży serwisu turystycznego Expedia.com. Zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 0,49 USD. W związku z wprowadzeniem do sprzedaży Windows XP przychody ze sprzedaży systemów operacyjnych dla komputerów osobistych wzrosły o 11%. 47% sprzedanych w tym kwartale systemów stanowiły wersje Windowsów OEM.

Firma nie podaje wyników finansowych netto swoich oddziałów w poszczególnych krajach. Ta polityka dotyczy także polskiego oddziału Microsoftu.

W roku finansowym kończącym się w czerwcu 2002r., przychód planowany jest na poziomie 28,1 – 28,2 miliarda dolarów, natomiast dochód operacyjny – na poziomie 11,9 – 12,0 miliarda dolarów (w roku finansowym 2001 Microsoft miał przychody w wysokości 25,3 mld USD i dochód operacyjny w wysokości 11,7 mld USD).

W przyszłym roku finansowym 2003 Microsoft zamierza wypracować 31,5 – 32,4 mld USD. Zysk operacyjny firmy wynieść ma 13,3 – 13,6 mld USD. Dokładny wynik finansowy zależy według firmy od kilkudziesięciu czynników ryzyka, do których firma zaliczyła fakt wejścia na rynki wysoce konkurencyjne i poziom akceptacji przez rynek nowych produktów i usług, zmiany w programach licencyjnych, obecność konkurencyjnych produktów jak Linux, które rozprowadzane są bezpłatnie lub znacznie poniżej cen oferowanych przez Microsoft.