Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Michał Siciarek, LDS Łazewski Depo i Wspólnicy: Prawo jest 10 lat za portalami społecznościowymi

Jakie treści można publikować na Facebooku zgodnie z prawem? W jaki sposób ustawodawcy starają się nadążyć za błyskawicznie zmieniającymi się warunkami w tej branży?

O sytuacji prawnej użytkowników i osób zajmujących się profesjonalnie działaniami w social media mówi Michał Siciarek, prawnik, współzałożyciel kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Według niego branża znajduje się w szczególnie skomplikowanej sytuacji: jej dynamiczny rozwój powoduje, że prawo nie nadąża za zachodzącymi zmianami. Ustawodawcy starają się reagować na tą sytuację, co powoduje, że zmiany w prawie są coraz częstsze.

Obejrzyj film