Michał Lach - Przedsiębiorcą Roku 2009 Ernst & Young w kategorii Usługi

Twórca i przewodniczacy rady nadzorczej spółki K2 Internet S.A. uzyskał tytuł Przedsiębiorcy Roku 2009 w kategorii Usługi przyznawany przez Ernst & Young.

Nagroda w kategorii Usługi została przyznana za stworzenie agencji interaktywnej, będącej dziś liderem rynku i w twórczy sposób wykorzystującej Internet i nowe media w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Za wspieranie innowacyjnych start-upów i za konsekwentne łączenie etyki z biznesem. - brzmi uzadadnienie decyzji przyznania Michałowi Lachowi, tytułu Przedsiębiorcy Roku 2009 w kategorii Usługi w konkursie organizowanym przez Ernst & Young.

Kryteria, które brane są pod uwagę to przede wszystkim: przedsiębiorczość, działalność międzynarodowa, innowacyjność, relacje z pracownikami i najbliższym otoczeniem oraz wyniki finansowe firmy. Dużą rolę odgrywa równieżm osobowość kandydata.

Michał Lach - Przedsiębiorcą Roku 2009 Ernst & Young w kategorii Usługi
Michał Lach, jest założycielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. - agencji e-marketingu notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, świadczącej usługi w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Obecnie aktywnie współtworzy strategię firmy i wspiera rozwój nowych obszarów działalności spółki.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie po ukończeniu studiów był doktorantem i prowadził zajęcia dydaktyczne. Następnie, przez ponad 2 lata pracował w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej PBK S.A., równocześnie prowadząc szkolenia z marketingu i zarządzania.W 1997 roku założył K2 Internet Provider s.c. i zarządzał nią aż do przekształcenia w K2 Internet S.A. Od lipca 2000 r. do października 2003 r. był Prezesem Zarządu K2 Internet. Od lutego 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Ernst & Young Przedsiębiorca Roku to jedyna tej skali (ponad 10 000 kandydatów), międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych na świecie przedsiębiorców. Konkurs jest organizowany od 1986 roku. Uczestniczy w nim ponad 50 państw. W Stanach Zjednoczonych - gdzie narodziła się idea konkursu - program ten określany jest mianem biznesowych Oskarów. W Polsce konkurs organizowany jest już po raz siódmy.

Źródło: K2 Internet