Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Michał Kleiber nie będzie kierował ECB?

Według doniesień dziennika "Życie" nominacja prof. Michała Kleibera na stanowisko szefa Europejskiego Centrum Badawczego stanęła pod znakiem zapytania. Najdziwniejszy jest fakt, że nominację ministra nauki i informatyzacji zablokowali polscy negocjatorzy.

Michał Kleiber był jednym z dwóch głównych kandydatów, po pokonaniu 160 konkurentów. O tym, że minister ma bardzo duże szanse na objęcie stanowiska szefa ECB już wcześniej pisała także Rzeczpospolita. Europejskie Centrum Badawcze to siedem instytutów naukowych, z budżetem wysokości 300 mln euro.

Według dzisiejszych informacji "Życia" w artykule pod znamiennym tytułem "Polska przeciwko Polakowi" blokada kandydatury była spowodowana naciskami środowiska naszych negocjatorów. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej może liczyć na ograniczoną ilość kierowniczych stanowisk w UE. Objęcie przez prof. Michała Kleibera kierownictwa nad ECB zagroziłoby pozostałym polskim kandydatom na inne, niższe rangą stanowiska w unijnych strukturach.