Metricom boi się wierzycieli

Amerykański ISP stoi na granicy bankructwa. Zwrócił się do sądu o prawną ochronę przed wierzycielami.

Firma posiada rezerwy gotówki w wysokości 150 mln USD, ale potrzebuje 500 mln USD na spłacenie bieżących należności, w tym na wykup obligacji. Zawiodły próby pozyskania odpowiedniej kwoty z rynku finansowego, co zarząd firmy położył na karb jego słabej kondyncji. Na podniesienia kapitałów nie zdecydowali się także udziałowcy firmy: WorldCom i

Ventures. Całkowite zadłużenie Metricom wynosi blisko 2 mld USD. Firma chce skorzystać z prawa do ochrony przed roszczeniami wierzycieli, aby zrestrukturyzować dług i opracować nową strategię.

Metricom jest właścicielem sieci Ricochet, która oferuje dostęp do Internetu z nominalną szybkością 128 Kb/s. W 15 największych miastach USA posiada 41 tys. subskrybentów. Ich liczba wzrosła od grudnia 2000 r. o 20%.