Męska decyzja

Cena akcji Getin Service Provider wyniesie między 3 zł a 3,5 zł. Firma przeprowadzi subskrypcję akcji w dniach 24-27 kwietnia a zadebiutuje nie później niż pod koniec czerwca br.

Getin zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie 5,3 mln akcji. Cena akcji zostanie ustalona po procesie budowania księgi popytu, na której potrzeby firma wyznaczyła widełki 3-3,5 zł za akcję. Jeżeli w takim przedziale znajdzie się ostatecznie cena emisyjna, to Getin będzie chciał pozyskać od inwestorów 16-19 mln zł za 38% swoich akcji.

W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 4,1 mln akcji, czyli 77% całej publicznej oferty emisji. W transzy inwestorów instytucjonalnych natomiast 1,2 mln akcji. W razie potrzeby pomiędzy transzami mogą zostać dokonane przesunięcia. 700 tys. z dopuszczonych do publicznego obrotu akcji serii D zostanie przeznaczona dla menadżerów Getina po cenie nominalnej 1 zł. Akcje te trafią do obrotu nie wcześniej niż za 2 lata.

Po przeprowadzeniu emisji i podniesieniu kapitału akcyjnego kontrolny pakiet akcji (50,6%) pozostanie w posiadaniu Europejskiego Funduszu Leasingowego (teraz posiada on 88% akcji Getina). Michał Kowalewski z BIG Banku, który będzie subemitentem Getina mówi, że ze wstępnych sondaży wynika, iż zainteresowane akcjami wrocławskiej spółki będą instytucje finansowe: banki, fundusze emerytalne i powiernicze itp.

Termin debiutu giełdowego nie został jeszcze wyznaczony, ale ma on nastąpić nie później niż do końca czerwca 2001 r. Getin początkowo planował przeprowadzenie emisji na początek marca 2001 r. Zrezygnował z tego zamiaru z uwagi na złą sytuację na warszawskiej giełdzie.