Megapanel: albo audyt site-centric albo ...

Więcej funkcjonalności dla witryn audytowanych oraz okrojona prezentacja wyników dla serwisów niekorzystających z site-centric to nowości, które wprowadzone zostaną w styczniowej fali badania Megapanel PBI/Gemius. Celem zmian jest zwiększenie liczby witryn objętych audytem site-centric, czemu sprzyjać ma również obniżona cena usługi.

Megapanel: albo audyt site-centric albo ...
Trzy nowe wskaźniki oraz zmiana zakresu prezentowanych danych w przypadku witryn audytowanych i nieaudytowanych to najważniejsze zmiany wprowadzone w drugim etapie przeobrażeń badania Megapanel PBI/Gemius.

W założeniu ma to doprowadzić do zwiększenia liczby witryn objętych audytem site-centric i tym samym przyczynić się ma do podniesienia wiarygodności badania oraz do poprawy stopnia porównywania otrzymanych danych. Obecnie badaniem objętych jest ponad 6 tys. witryn, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Pierwszą zmianą wprowadzoną do badania jest dodanie trzech nowych wskaźników dla witryn audytowanych: cookies z Polski, cookies zagranicznych oraz ich sumy (cookies ogółem).

Drugim obszarem zmian jest ograniczenie zakresu prezentowanych danych dla witryn, które nie korzystają z site-centric. W ich przypadku w aplikacji gemiusExplorer podawane będą jedynie podstawowe parametry, takie liczba użytkowników (real users), zasięg czy współoglądalność.

Co to jest audyt site-centric?

Badania internetu można podzielić na badania "z punktu widzenia internauty" - tzw. badania user-centric (lub panelowe) oraz na badania "od strony witryny" - zwane badaniem site-centric.

W pierwszym rodzaju badań, wyniki uzyskiwane są dzięki monitorowaniu aktywności uczestników panelu. W drugim - dzięki wbudowanym w kod HTML badanej strony skryptom pomiarowym. Dzięki temu znana jest aktywność każdego internauty odwiedzającego badaną witrynę (a nie tylko uczestnika panelu).

Wyniki uzyskane w badaniu user-centric (panelowym) są obarczone błędem, wynikającym z ekstrapolacji wyników uzyskanych z panelu na zachowania całej populacji. Wyniki badania site-centric są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości i opisany powyżej błąd statystyczny nie występuje.

W metodologii badania Megapanel, obie wymienione metody są łączone: wyniki uzyskane w badaniu user-centric są następnie "doważane" do wyników uzyskanych w badaniu site-centric. Dzięki temu znana jest zarówno demografia odwiedzających, jak i dokładne dane o liczbie odsłon, czasie spędzonym na witrynie oraz liczbie cookies. Ważenie danych uzyskanych dzięki panelistom do wyników badania site-centric nosi nazwę AUDYTU SITE-CENTRIC.

Twórcy i autorzy badania wprowadzone zmiany tłumaczą argumentem podwyższania jakości badania poprzez zwiększnie liczby witryn audytowanych. W przypadku witryn nieobjętych audytem site-centric podane wyniki badania są szacunkiem wynikającym z estymacji na całą populację danych uzyskanych z próby (panelu internautów). Ze względu na właściwości statystyczne błąd wyników dla witryn nieaudytowanych może być istotny i w szczególnych przypadkach osiągać wartość kilkudziesięciu procent - brzmią wyjaśnienia zawarte w informacji prasowej PBI i Gemius. Dlatego przy porównywaniu witryn poddanych i niepoddanych audytowi site-centric, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawyżenia lub zaniżenia wskaźników dla witryn nieaudytowanych.

Promowaniu audytu site-centric służyć ma obniżona cena usługi oraz fakt, że w wynikach badania bedą mogły być prezentowane również te witryny, które dotychczas nie spełniały wymaganego poziomu oglądalności - o ile wykupią usługę audytu.

Miesięczna opłata za objęcie witryny audytem site-centric uzależniona jest od zasięgu witryny lub sieci reklamowej - najniższa stawka będzie wynosić 12 złotych przy zasięgu do 1%, a najwyższa 8 tysięcy złotych, przy zasięgu powyżej 50%. Cennik zacznie obowiązywać od wyników za styczeń 2010 i do tego czasu podmioty mają czas na podjęcie decyzji o tym, czy chcą być audytowane.

Megapanel: albo audyt site-centric albo ...

Cennik za audyt site-centric Źródło: PBI, Gemius

Decyzja o przeobrażeniach metodologii badania Megapanel PBI/Gemius zapadła w marcu 2009. Określono wówczas, że zmiany przebiegać będą etapami oraz w kilku dziedzinach. Pierwszy obszar zagadnień dotyczył zmian w prezentacji wyników badania - wprowadzono je w lipcu 2009. Drugi obszar, wymagający znacznych nakładów finansowych oraz przygotowania metodologicznego, obejmuje prace nad poprawą reprezentatywności panelu poprzez przeprowadzenie precyzyjnego badania strukturalnego.

Źródło: PBI, Gemius