Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Megaoutsourcingowe bestie się mnożą

Według Technology Partners International, w tym roku zwiększy się w stosunku do roku 2003 liczba wielkich umów outsourcingowych, opiewających na kwotę powyżej 1 mld USD.

Firma świadcząca doradztwo w zakresie outsourcingu opublikowała raport z którego wynika, że w II kw. br. zawarto 5 umów o wartości powyżej 1 mld USD. Ich łączna wartość sięga 9,2 mld USD i jest o 35% wyższa niż suma megakontraktów zawartych w II kwartale 2003 roku. TPI ocenia, że w br. światło dzienne ujrzeć jeszcze może 18 do 20 takich megakontraktów.

Popyt i zarazem prawdopodobieństwo zaistnienia wielkich kontraktów wzmaga większy ruch na rynku fuzji i przejęć, szczególnie w sektorze usług finansowych. Ostatni przykład mamy z minionego poniedziałku: Bank of America wybrał EDS do realizacji 8-letniego kontraktu opiewającego na 1,1 mld USD, którego celem jest integracja zarządzania sieciami transmisji danych i głosu w FleetBoston Financial Corp. BoA wchłonął rzeczony FleetBoston w kwietniu br.

TPI zaobserwowało ponadto, że wyraźnie wzrasta popyt na usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO), w ramach którego zewnętrzny usługodawca przejmuje określone funkcje biznesowe klienta. To ma być zresztą, wedle specjalistów z TPI, przełomowy rok dla BPO. Przeciętna wartość tego typu umowy w roku bieżących osiąga już 418 mln USD, podczas gdy średnia wielkość umowy BPO w 2003 roku dochodziła do 220 mln USD. Według TPI wynika to z faktu, że coraz więcej firm decyduje się na przekazanie w ręce zewnętrzne więcej niż jednego procesu w ramach jednego kontraktu.