Medpedia: wiki dla lekarzy

Pod koniec 2008 r. publicznie zostanie otwarta Medpedia - pierwsza wielka, internetowa, bezpłatna encyklopedia medyczna współtworzona na bazie wiki przez wybitnych ekspertów i profesjonalistów nauk medycznych.

Medycyna to dziedzina wiedzy, w której rzetelna, aktualna i sprawdzona informacja naukowa stanowi podstawę zarówno działalności praktycznej jak i teoretycznej. Codziennie prowadzi się skomplikowane badania, operacje, odkrywa nowe mutacje wirusów czy wynajduje dodatkowe lekarstwa. Aby ułatwić wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy specjalistami i aby popularyzować wiedzę medyczną wśród pacjentów powstaje właśnie Medpedia.

Medpedia zainicjowana przez przez James Curriera z Silicon Valley to projekt, który realizowany jest przy wsparciu i pod patronatem znamienitych ośrodków naukowo-badawczych, uczelni wyższych (m. in. z Harvardu, Stanford, Berkeley, Michigan) oraz naukowych towarzystw medycznych. Aby zostać redaktorem Medpedii należy legitymować się przynajmniej stopniem naukowym doktora nauk medycznych. Medpedia w swoim ostatecznym kształcie ma oferować medyczną informację naukową (m. in. o chorobach, lekarstwach, procedurach lekarskich, badaniach, sprzęcie medycznym i in.) na dwa sposoby: w wersji "popularnej" adresowanej do pacjentów i innych użytkowników sieci oraz w wersji specjalistycznej obrazującej konkretne zagadnienia w sposób zaawansowany z klinicznego i fachowego punktu widzenia.

Obecnie Medpedia znajduje się w zamkniętej wersji beta. Istnieje możliwość zgłaszania się chętnych do jej współtworzenia oraz wysyłania opinii i komentarzy przez internautów. Twórcy projektu zapowiadają publiczne otwarcie Medpedii w wersji beta pod koniec 2008 r.

Źródło: http://www.medpedia.com