Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

McAfee odrzuca propozycję spółki - matki

Producent oprogramowania zabezpieczającego McAfee odrzucił złożoną przez swoją spółkę – matkę Network Associates ofertę wymiany akcji o wartości blisko 211 mln USD.

Rada nadzorcza McAfee po rozważeniu wraz z firmą doradczą Morgan Stanley oferty złożonej przez Network Associates uznała, że jest ona finansowo niekorzystna. Według proponowanej wymiany, McAfee za swoją akcję otrzymałaby 0,675 akcji Network Associates. Wymiana objęłaby 25%, czyli 11,7 mln akcji McAfee i 8 mln akcji Network Associates, a wartość transakcji wyniosłaby ponad 210 mln USD. Według tej wyceny akcje McAfee warte byłyby 17,78 USD za sztukę, tymczasem na piątkowym zamknięciu Nasdaq płacono za nie o ponad 7,5% więcej - 19,25 USD.