Matematyk to jeden z najlepszych zawodów świata

Zawód matematyka to jeden z najlepszych zawodów świata - można przeczytać w raporcie opublikowanym przez amerykański portal CareerCast.com. Z badania wynika, że osoby go wykonujące pracują w bardzo korzystnych warunkach - nie są zestresowane, pracują z dala od hałasu i szkodliwych substancji, a co ważne ich pensje należą do jednych z wyższych na świecie.

Według Careercast zawód matematyka jest 6. na liście najlepszych zawodów w 2010 roku. Trzy pierwsze miejsca zajęły również zawody ściśle związane z wiedzą matematyczną: na pierwszym miejscu znalazł się aktuariusz, na drugim inżynier oprogramowania, a na trzecim analityk systemów komputerowych. To nie koniec zawodów wymagających dużej wiedzy matematycznej: na ósmym miejscu znalazł się statystyk, a na dziewiątym księgowy.

Kierunki matematyczne na polskich uczelniach cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród maturzystów. Czyżby matematyka zaczęła wracać do łask? Prof. Paweł Walczak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego uważa, że o matematyce mówi się ostatnio wiele, ale niestety w dużej mierze w kontekście negatywnym.

"Sytuacja w nauczaniu matematyki w Polsce jest postrzegana przez wielu jako katastrofa. Zdaje się to potwierdzać poziom wiedzy niektórych studentów kierunków ścisłych (w tym matematyki), którzy mają kłopoty z podstawowymi działaniami arytmetycznymi, czy przeprowadzeniem najprostszego logicznego rozumowania". Zdaniem prof. Walczaka, należy też zwrócić uwagę na powszechnie panujące przekonanie Polaków, że matematyka jest zbyt trudna, przez co zdaje się być niepotrzebna.

Matematyka wokół nas

Co jest najmądrzejsze? Liczba. Co jest najpiękniejsze? Harmonia. Czym jest cały świat? Liczbą i harmonią - te słowa Pitagorasa znajdują doskonałe odzwierciedlenie w sztuce. Konstrukcje wielu największych pomników architektonicznych starożytnego świata stworzono opierając się właśnie na matematyce.

Największym na świecie ostrosłupem prawidłowym czworokątnym jest piramida Cheopsa. Jej wysokość wynosi ponad 146 metrów, a krawędź podstawy mierzy 230 metrów. Materiał, z którego zbudowano piramidę mógłby posłużyć do budowy muru wysokiego na 3 metry i grubego na 25 centymetrów okalającego całą Polskę. Warto również zauważyć, że stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości piramidy wynosi 3,1416 - przybliżenie liczby Pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Matematyka przeplata się ze sztuką. Szczególnie w kulturze islamskiej, gdzie związki królowej nauk ze sztuką daje się zauważyć zarówno okiem jak i uchem. Warto zwrócić uwagę na rytm typowego arabskiego wiersza, który automatycznie kojarzy się z systemem binarnym: 11010 1101010 11010 1101010 11010 1101010 11010 1101010, gdzie 1 oznacza samogłoski, 0 - spółgłoski. Z kolei mozaiki Alhambry są ilustracją piękna geometrii.

Polscy matematycy znani na całym świecie

Matematyka była uprawiana w Polsce co najmniej od czasów Mikołaja Kopernika i Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej w XVI wieku. Mniej znany Adam Adamandy Kochański był matematykiem, astronomem i filozofem na dworze króla Jana III Sobieskiego. W XIX-wiecznej Europie wsławił się matematyk i filozof - Józef Hoene-Wroński.

Wspaniały rozkwit polskiej matematyki nastąpił po I wojnie światowej we Lwowie i w Warszawie. Młodzi wówczas matematycy postawili na uprawianie rodzących się wówczas działów matematyki. W ciągu kilku lat Polska stała się liczącym ośrodkiem badań matematycznych. Takie nazwy, jak przestrzeń Banacha, paradoks Banacha-Tarskiego, dywan Sierpińskiego, notacja polska w logice, a także twierdzenia nazywane imionami polskich odkrywców są powszechnie znane i stosowane przez matematyków na całym świecie.

II wojna światowa brutalnie przerwała ten złoty okres: wielu uczonych zginęło, inni opuścili kraj, kontynuując badania na amerykańskich uczelniach. Do najbardziej znanych należał Stanisław Ulam, współautor amerykańskiej bomby atomowej. Wysiłkom tych, którzy przeżyli wojnę w kraju zawdzięczamy solidną pozycję współczesnej polskiej matematyki.

Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz z firmą Ericpol Telecom już po raz drugi zorganizowały konkurs o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych, którą w lipcu otrzymał Jakub Gismatullin z Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorzy konkursu chcą promować i popularyzować matematykę jako najważniejszą naukę w życiu każdego człowieka.

Dodatkowe informacje o Międzynarodowej Nagrodzie im. Stefana Banacha można znaleźć na stronie www.banachprize.org