Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mashboxxx - legalne P2P?

Wytwórnia Sony BMG oraz producent oprogramowania do P2P, firma Grokster, prowadzą rozmowy nad uruchomieniem nowej sieci bezpośredniej wymiany plików, wyposażonej w system zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi.

Nie jest jeszcze do końca jasne, jak nowy serwis P2P miałby działać. Prawdopodobnie opierać się będzie na dotychczasowym rozwiązaniu oferowanym przez Grokstera, z dodatkiem komponentu DRM (Digital Rights Management), czyli systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi.

Korzystanie z serwisu ma być oczywiście odpłatne. Niewykluczone, iż w MashBoxxx zostanie również wykorzystana technologia firmy Snocap, za ktorą stoi Shawn Fanning - autor Napstera.

Co ciekawe, nie do końca znane są losy nazwy, jaką wstępnie ochrzczono ów projekt - Mashboxxx. Okazuje się bowiem, iż pewien dość przedsiębiorczy osobnik w ostatniej chwili zastrzegł tę nazwę, co może nieco skomplikować Sony BMG i Groksterowi jej wykorzystanie.