Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketplanet umawia się z Microsoftem

Microsoft będzie świadczył usługi doradcze i wsparcia technicznego na rzecz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny. Zarządzana przez nią platforma B2B bazuje m.in. na MS SQL Server.

Microsoft i Marketplanet podpisały właśnie roczną umowę o współpracy. W jej ramach Microsoft zobowiązał się dostarczać administratorom zarządzanej przez ORE platformy Marketplanet najnowsze zestawy serwisowe do swoich aplikacji, sterowniki, testowe wersje nowego oprogramowania i usługi wsparcia technicznego. Infrastruktura informatyczna Marketplanet bazuje na aplikacjach SAP i Commerce One, natomiast platformę bazodanową stanowi Microsoft SQL Server. Firmy nie ujawniły wartości umowy.