Marketplanet rośnie w siłę

Trzeci kwartał br. okazał się korzystny dla Marketplanet – w tym czasie zorganizowano 135 aukcji elektronicznych, a łączne obroty platformy przekroczyły 700 mln zł.

Obecnie na platformie obsługiwanych jest ok. 9,5 tys. transakcji miesięcznie, a ich liczba wciąż wzrasta. W trzecim kwartale Marketplanet zakończył kolejny etap wdrożenia systemu w Telekomunikacji Polskiej. Obecnie korzysta z niego 3 tys. użytkowników. Inny klient - PTK Centertel przeszedł na system aukcji samoobsługowych i sam je organizuje. Coraz aktywniejsza na platformie staje się również spółka TP Internet.

W trzecim kwartale zakończono również prace nad nową ofertą dla klientów. Będzie ona zawierała rozwiązania pakietowe zarówno dla kupujących jak i sprzedających swoje towary lub usługi za pośrednictwem platformy. Jej szczegóły zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych tygodni.

”Trzeci kwartał potwierdza dominującą pozycję Marketplanet na rynku platform handlu elektronicznego - powiedział Konrad Makomaski, prezes zarządu ORE (Otwartego Rynku Elektronicznego S.A.) operatora platformy Marketplanet – poza TP S.A. równolegle obsługujemy kilkanaście firm należących do czołówki polskiej gospodarki - są to przedsiębiorstwa z sektora farmaceutycznego, finansowego, handlowego, telekomunikacyjnego i wydobywczego.”

Z nieoficjalnych informacji wiemy również, że Marketplanet zamierza wycofać się z planów przejęcia platformy Xtrade. Platforma ORE czuje się na tyle silna, że nie potrzebuje wsparcia ze strony klientów konkurencji.

Więcej informacji:

http://www.marketplanet.pl