Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketplanet dla Société Générale

Platforma Marketplanet przeprowadziła aukcję dla banku Société Générale, której przedmiotem była dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.

Od stycznia br. na platformie przeprowadzane są aukcje także dla klientów spoza grupy TP S.A. Marketplanet poinformowało właśnie o przeprowadzeniu aukcji dla banku Societe Generale, której przedmiotem była dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek. Oszczędności, według informacji przekazanych przez Marketplanet, wyniosły 16%.

Dotychczas za pośrednictwem platformy przeprowadzono transakcje o łącznej wartości 318 mln zł, a uzyskane przez strony kupujące oszczędności wyniosły ponad 114 mln zł. W katalogach Marketplanet znajduje się obecnie 10 660 produktów, a ofertę przedstawia 18 dostawców.