Marketolog w Rosji

W wielu rosyjskich firmach jeszcze się nie ukształtował wizerunek marketologa: jego zadania i obowiązki zawodowe. Nie wszystko jest tak oczywiste jak w firmach zachodnich (hierarchiczna struktura, dyscyplina, dress-code, kontrola czasu pracy itd.). Kierownictwo MSP przeważnie nie ma pojęcia, czym powinien zajmować się marketolog. W praktyce można więc spotkać takie typy marketologów, jak menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, event-manager itp.

W wielu rosyjskich firmach jeszcze się nie ukształtował wizerunek marketologa: jego zadania i obowiązki zawodowe. Nie wszystko jest tak oczywiste jak w firmach zachodnich (hierarchiczna struktura, dyscyplina, dress-code, kontrola czasu pracy itd.). Kierownictwo MSP przeważnie nie ma pojęcia, czym powinien zajmować się marketolog. W praktyce można więc spotkać takie typy marketologów, jak menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, event-manager itp.

Tam, gdzie możliwy jest konstruktywny dialog z kierownictwem na temat zadań marketologa, początkujący specjalista może posmakować różnych kierunków w marketingu, pobawić się rozmaitymi narzędziami. Głównym czynnikiem motywującym jest adekwatna ocena efektów pracy. Zadanie zmotywowania marketologa jest bardziej złożone, bo efektów pracy nie można ocenić tak łatwo jak np. w odniesieniu do menedżera ds. sprzedaży (ale to już problem specjalistów ds. HR). Generalnie część wynagrodzenia każdego specjalisty, nie tylko tego w dziedzienie marketingu, powinna stanowić procentowa premia zależna od efektów pracy. W przypadku marketologów premiować należy zrealizowanie (z powodzeniem) projektu, informacyjne wsparcie działań na rzecz pozyskania nowych klientów, działania organizacyjne sprzyjające efektywnej współpracy specjalistów w dziale marketingu. Spośród niematerialnych narzędzi motywacyjnych można wskazać: ponadplanowy urlop, elastyczny czas pracy (pod warunkiem realizacji wszystkich zadań), pokrycie kosztów udziału w treningach lub szkoleniach.

Menedżer ds. marketingu i CMO muszą umieć szczegółowo rozpisać strategię rozwoju firmy na zadania dla każdego specjalisty w dziale marketingu. Niezbędna jest umiejętność myślenia systemowego i kierowania pracą działu. Punktem krytycznym jest komplementarność wizji rozwoju firmy, jaką ma marketolog, z planami zarządu. Firmy zachodnie są odpowiednie dla każdego, kto woli uczyć się na cudzych błędach i ma dokładne wyobrażenie o tym, czym będzie się zajmował w przyszłości. Pracę w firmach rosyjskich zaś powinien wybrać ten, kto woli własny szlak prób i błędów oraz nie do końca wie, jaką specjalizację w marketingu chce wybrać. Warto też wiedzieć, że systemy motywacji pracowników istnieją w Rosji w firmach zachodnich i dużych rosyjskich, natomiast w MSP ich nie ma.

Podsumowując: z punktu widzenia marketologa, który planuje swoją karierę zawodową, istotna jest nie tylko realna ocena własnych umiejętności i potencjału, ale również wyobrażenie o tym, jakie możliwości w tym zakresie są w danej firmie.

Na podst. publikacji nahttp://www.4p.ru