Marketing - wykorzystanie nowoczesnych technologii

W wielu firmach od wielu lat funkcjonują systemy ERP lub CRM, wspierające takie działy, jak księgowość, logistyka, finanse czy IT w ich codziennej pracy. Można zadać sobie pytanie, dlaczego takiego wsparcia nie ma kluczowy dział każdej firmy - marketing, który generuje sprzedaż. To się jednak sukcesywnie zmienia, nie tylko w skali globalnej, ale też lokalnie, na polskim rynku. I wbrew pozorom, nie jest to zagrożenie dla kreatywności marketingowców. Wręcz odwrotnie - jest to szansa dla nich, aby mogli skupić się na pracy strategicznej.

Informacja prasowa: BrandMaker

Według Gartnera, do 2017 roku dyrektorzy marketingu będą wydawać więcej środków na technologie niż dyrektorzy działów IT. Z kolei Technavio, lider w zakresie analiz dla biznesu i doradztwa, przewiduje, że globalny rynek usług typu Marketing Resource Management na przestrzeniu lat 2012-2016 wzrośnie o 13,9%. Analitycy Technavio uwzględnili sytuację rynkową, opinie ekspertów, a jako jednego z kluczowych dostawców wymienili firmę BrandMaker. Głównym motorem przewidywanego wzrostu jest potrzeba zwiększenia wydajności działań marketingowych oraz rodzący się cloud computing, czyli przetwarzanie danych w chmurze.

Marketing - wykorzystanie nowoczesnych technologii

Proces marketing planningu bez wspieranej przez oprogramowanie optymalizacji

W dużym stopniu za wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami odpowiada globalizacja, która sprawia, że marketing nie jest już tylko procesem lokalnym, a międzynarodowym, a zarządzanie nim staje się dużym wyzwaniem. Co więcej, na wdrożenie produktów, zmianę strategii czy dostosowanie się do zmieniających się potrzeb konsumentów, marketingowcy mają coraz mniej czasu. Nie mogą go więc poświęcać w tak dużym stopniu jak dotychczas na standardowe czynności operacyjne, które nie przekładają się na realizację celów marketingowych czy wypracowywanie nowych rozwiązań. "Tylko organizacje, w których marketing będzie traktowany jako stały proces, i które będą w stanie w sposób skuteczny przetwarzać i asymilować duże ilości danych, osiągną swój cel. Firmy, które chcą zbudować rynkową przewagę, potrzebują nie tylko najlepszych ludzi, ale także najnowszych technologii, które pozwolą na zautomatyzowanie i usprawnienie wielu procesów marketingowych" - podkreśla Romek Jansen, wiceprezes BrandMaker GmbH, lidera na rynku europejskim wśród dostawców rozwiązań do Zarządzania Zasobami Marketingowymi (MRM).
Marketing - wykorzystanie nowoczesnych technologii

Zamawianie reklam bez Virtual Media Agency

Dobrze dostosowany moduł oprogramowania BrandMaker może wspierać dział marketingu działający lokalnie lub globalnie w wejściu na wyższy poziom. MRM obejmuje cały proces marketingowy, od budżetowania i planowania wizerunku firmy, po zarządzanie zasobami cyfrowymi, automatyzację produkcji materiałów reklamowych, logistykę reklamową oraz ocenę wydajności marketingowej. Na wdrożenie systemu MRM decydują się firmy z różnych branż, które marketing traktują jako strategiczną dziedzinę działalności, i dla których wskaźnik ROMI (Return of Marketing Investments) jednoznacznie wiąże się z rentownością i pozycją przedsiębiorstwa. "Można

Marketing - wykorzystanie nowoczesnych technologii

Proces marketing planningu bez wspieranej przez oprogramowanie optymalizacji

zadawać sobie pytanie, dlaczego taki system jest w ogóle potrzebny? Jak pokazują analizy, pracownicy działu marketingu poświęcają na zadania strategiczne i kreatywne tylko 20% swojego czasu, a aż 80% na zadania operacyjne i obsługę procesu marketingowego. Co więcej, od 20 do 40% zadań operacyjnych, które wykonują, nie służy osiągnięciu celów strategicznych. Jednym słowem, nie przynosi wymiernego efektu, a zajmuje czas pracowników i generuje koszty" - dodaje Romek Jansen.