Marketing w słuchawce - the next big thing... (2)

Wartość rynku tu i teraz oraz w przyszłości

Brak miarodajnych badań dotyczących obszaru mobile w Polsce automatycznie zmusza do sięgania po statystyki światowe.

Wg szacunków eMarketera zawartych w opracowanym w styczniu 2007 r. raporcie "Mobile marketing and advertising", wydatki na marketing mobilny na świecie w 2009 r. wyniosą 6,890 mld USD (czterokrotnie więcej niż 2 lata temu), a do roku 2011 suma ta zwiększy się jeszcze niemal dwukrotnie osiągając zawrotną wartość 13,862 mld USD.

Oszacowane przez eMarketera sumy uwzględniają jednak wszystkie wydatki na reklamę mobilną za pośrednictwem treści wideo, muzyki, telewizji mobilnej oraz mobilnych serwisów społecznościowych. W samych tylko Stanach Zjednoczonych jak podaje raport firmy konsultingowej Frost & Sullivan wartość reklamy w urządzeniach mobilnych w 2012 r. osiągnie zaś poziom 1,9 mld USD.

Nieco wyższe szacunki czerpać można z analiz ABI Research ("Mobile Marketing and Advertising", 2007). Wg tej amerykańskiej firmy badawczej w 2007 r. na całym świecie marketing mobilny pochłonął wydatki rzędu 3 mld USD. Wartość reklamy mobilnej w 2011 r. (z uwzględnieniem reklamy w wyszukiwarkach i reklamy wideo) oszacowana została przez ABI Research na niebagatela 19 mld USD.

Mało kto podejmuje się jednak podobnych szacunków w odniesieniu do rynku polskiego. Brak oficjalnych statystyk oraz standardów i danych do analiz porównawczych sprawia, że wszystko toczy się w sferze domysłów. Badanie wydatków na reklamę internetową IAB AdEX współtworzone z firmą PwC nie uwzględnia wydatków wydatków obszaru mobile, aczkolwiek dyrektor generalny IAB Polska Jarosław Sobolewski zapowiada rychłe wzbogacenie go o branżę afiliacyjną i mobilną.

Nie potrafię ocenić wartości rynku reklamy mobilnej w Polsce gdyż brakuje chociażby tak bazowego podejścia, co pod samą definicją "marketing mobilny" jest rozumiane - mówi Jarosław Przybyła (mobijoy!). W tej chwili żyjemy w otoczeniu, które nie ma spójnej terminologii, wspólnych punktów odniesienia. One dopiero powoli w tej chwili zaczynają się pojawiać, choć zunifikowanej terminologii podejrzewam jeszcze przez kilka miesięcy nie zaobserwujemy. Bezcelowe jest moim zdaniem więc próbowanie oszacowania przez różne osoby takich wartości, bez metodycznego podejścia do tematu.

Nieoficjalnie mówi się, że w minionym roku mobilny marketing w Polsce miał wartość maksymalnie 50 mln zł. Złożyć się na tę sumę mogły m. in. kampanie konsumenckie przeprowadzane za pośrednictwem skróconych numerów SMS (tzw. SMS Premium Rate), które stanowią ok. 2-3% całego ruchu SMS PR i były warte ok. 15-30 mln. Do tego należy dodać wydatki na reklamę w serwisach mobilnych, grach oraz wysyłki SMS/MSMS - ok. 10-15 mln zł.

Jak potoczą się losy mobilnego marketingu w Polsce? Czy kryzys pozytywnie wpłynie na lokowanie budżetów reklamowych w reklamie dostarczanej za pośrednictwem telefonu komórkowego? Którą z szerokiego wachlarza możliwości szczególnie upodobają sobie reklamodawcy? Ile w końcu wydamy na mobilny marketing w Polsce i czy wreszcie będą to oficjalne i rzetelne dane?

Oby najbliższe 12 miesięcy przyniosło pozytywne odpowiedzi na te pytania i obyśmy znowu nie musieli czekać. I przewidywać, że już na pewno w 2010 r. "the next big thing" odrodzi się właśnie w słuchawce.

Czytaj też: Cz. 1 Marketing w słuchawce - the next big thing...