Marketing w słuchawce - the next big thing... (1)

Reklama w telewizji komórkowej jeśli się wreszcie pojawi, sporo namieszać może na rynku reklamy mobilnej. Wg badania zrealizowanego przez Synovate dla Ericssona i stacji CNN International, aplikacją najbardziej pożądaną przez użytkowników telefonów komórkowych jest dostępna za pośrednictwem komórki telewizja mobilna. Co jedynie potwierdza przypuszczenia o potencjale reklamy w tym nowym dla polskich odbiorców kanale. Do przetargu ogłoszonego przez UKE na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do nadawania telewizji mobilnej DVB-H zgłosili dwaj oferenci: Mobile TV Sp. z o.o. (spółka stworzona przez wszystkich czterech operatorów telefonii komórkowej, którzy objęli w niej po 25% udziałów) oraz będąca operatorem radiofuzyjnym TV-FM firma INFO TV-FM Sp. z o.o.

Telewizja mobilna z pewnością spowoduje, że powstaną nowe formy reklamy. Doprowadzi to do rozszerzenia spektrum narzędzi mobile marketingowych. Powstaną nowe formaty, systemy rozliczeń etc. Będzie to jednak kolejny "kamyczek w ogródku" usług reklamowych, czy szerzej marketingowych - prognozuje Jarosław Przybyła (mobijoy!) zaznaczając jednak, że nie postrzega telewizji mobilnej jako rewolucji, lecz jako swoisty i naturalny krok w rozwoju sposobów komunikowania się i przenikania mediów.

Marketing w słuchawce - the next big thing... (1)

Radosław Całka Telecom Media

Moim zdaniem model ad funded jest jedynym rozsądnym modelem gwarantującym sukces telewizji mobilnej. Jeśli operatorzy w Polsce zdecydują się na jej wdrożenie to myślę, że nie uciekną do tego modelu, a wtedy to zamieszanie na rynku marketingu mobilnego będzie znaczne - w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście - uważa Radosław Całka (Telecom Media)

Najbliższy czas, a szczególnie Euro 2012, które wg wielu stanie się prawdziwym chrztem bojowym dla mobilnej telewizji w Polsce, pokaże czy mobilna telewizja w Polsce będzie w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z reklam, czy zostanie zaimplementowany model abonamentowy (użytkownik płaci, a zyskami dzielą się nadawca treści oraz operator) lub rozwiązania hybrydowe.

Która z wymienionych form jest najskuteczniejsza?

Nie ma w ramach marketingu mobilnego idealnego narzędzia, tak samo jak nie ma na rynku idealnego medium reklamowego dla każdego produktu, czy usługi. Rozważając wykorzystanie takich czy innych narzędzi należy wziąć pod uwagę kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt różnych czynników, które są analizowane przed przygotowaniem optymalnego rozwiązania dla danej marki w danym okresie, miejscu, przy stawianych celach - mówi Jarosław Przybyła (mobijoy!) podkreślając znaczenie odpowiedniego wkomponowania działań mobilnych do całości aktywności marketingowej prowadzonej zarówno w tym czasie, jak i w przeszłości przez klienta.

Podobnego zdania jest Radosław Całka (Telecom Media) upatrujący źródło sukcesu w indywidualnym dopasowaniu rozwiązań mobilnych do konkretnego produktu/usługi. Najczęściej jest to wykorzystanie kilku narzędzi w jednej kampanii - ich skuteczne połączenie daje efekt niemożliwy do osiągnięcia przy wykorzystaniu innych mediów. Przykładowo: 30% conversion rate w kampaniach mobile advertising jest osiągany bardzo często - trudno znaleźć inne tak efektywne medium,

Nakreślone powyżej najważniejsze cechy, zalety, możliwości mobilnego marketingu skłaniają do zastanowienia dlaczego, tak skuteczne, efektowne i relatywnie tanie formy docierania z przekazem reklamowym do odbiorcy tak rzadko pojawiają się na wyświetlaczach naszych komórek. Spróbujemy na to odpowiedzieć w następnej części tekstu.