Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketing internetowy - wyniki badania

Najczęściej wykorzystywaną formą marketingu internetowego jest mailing (80,2%) oraz reklama internetowa (57,4%).

Marketing internetowy - wyniki badania

Źródło: Gemius SA. Kliknij aby powiększyć

Marketing interaktywny jest najistotniejszą formą komunikacji z klientem w przypadku firm małych i mikro (średnia odpowiedzi 4,17 w pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznacza najbardziej istotny), mniej znaczącą jeśli chodzi o firmy średnie (4,07). Najmniej istotny jest dla firm z kategorii "duże" (średnia odpowiedzi 3,72).

Największe zalety marketingu interaktywnego to szybkość, niskie koszty i precyzyjne targetowanie

Marketing internetowy - wyniki badania

Źródło: Gemius SA. Kliknij aby powiększyć.

Najbardziej znaczące wady, to zdaniem badanych firm, niechęć odbiorców, ograniczony zasięg w populacji generalnej oraz fakt, że użytkownicy traktują mailing jako spam.

Marketing internetowy - wyniki badania

Źródło: Gemius SA. Kliknij aby powiększyć.

Małe firmy najczęściej same prowadzą badania marketingowe. Z kolei 48,4% dużych przedsiębiorstw korzysta w tym celu z usług zewnętrznych firm.

Marketing internetowy - wyniki badania

Źródło: Gemius SA. Kliknij aby powiększyć.

Zdaniem badanych najistotniejsze przy wyborze zewnętrznej firmy jest jej doświadczenie (48,9%), cena gra rolę drugorzędną (19,9%)

48,4% firm nie zamierza skorzystać w przyszłości z zewnętrznych usług marketingowych.

Marketing internetowy - wyniki badania

Źródło: Gemius SA.

Metodologia

Pierwsza część badania została przeprowadzona na losowej próbie użytkowników internetu w dniach 20-25.04.2006. Badanie zrealizowano za pomocą ankiety internetowej. Uzyskano 2410 ankiet wypełnionych przez respondentów wieku 15+.

Badanie firm zrealizowano w dniach 25.04-22.05.2006 za pomocą ankiety internetowej, którą respondenci wypełniali po otrzymaniu zaproszenia pocztą elektroniczną.

Aby uniknąć problemów związanych z wieloznacznością terminu "marketing interaktywny" przed pytaniami ankiety, obok informacji o celu badania, umieszczono wyjaśnienie, w jakim znaczeniu pojęcie to występuje w badaniu.

Więcej informacji: Gemius

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.