Marketerzy przenoszą budżety reklamowe do internetu

Coraz wyraźniej zauważalna jest tendencja przesuwania budżetów reklamowych w kierunku on-line. Ponad dwie trzecie światowych agencji marketingowych planuje zwiększyć sumy przeznaczone na reklamę w internecie tj. na działania tańsze i dobrze mierzalne - wynika z badania przeprowadzonego przez Society of Digital Agencies.

Z badania przeprowadzonego przez Society of Digital Agencies wynika, że ponad 80% badanych marketerów planuje w 2009 r. na media on-line przeznaczyć przynajmniej tyle samo finansów co w roku minionym. Ponad trzy czwarte (77%) tradycyjnych agencji planuje zwiększyć budżet przeznaczony na środowisko on-line od 1 do 29%. Prawie co dziesiąta agencja chce tę część finansów powiększyć o ponad 30%, a w przypadku freelancerów, agencji internetowych i dostarczycieli usług cyfrowych deklaracje takie padają z ust 15% badanych.

Na pytanie czy budżetowe przesunięcia z mediów tradycyjnych w kierunku internetu mają związek z panującym spowolnieniem gospodarczym ponad jedna trzecia (36%) respondentów odpowiedziała twierdząco.

Wyniki tego badania potwierdzają analizy przeprowadzone przez Ad Media Partners. Ukazano wówczas, że ponad trzy czwarte badanych marketerów deklaruje wzrost wydatków na marketing szeptany i społecznościowy, działania w wyszukiwarkach oraz mobile marketing. Te przesunięcia miałyby się odbywać przede wszystkim kosztem ograniczania wydatków na reklamę display - aż 45% respondentów przyznało, że planuje zmniejszyć budżety na tę formę marketingu.

Źródło: http://www.emarketer.com