Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketerzy przenoszą budżety reklamowe do internetu

Coraz wyraźniej zauważalna jest tendencja przesuwania budżetów reklamowych w kierunku on-line. Ponad dwie trzecie światowych agencji marketingowych planuje zwiększyć sumy przeznaczone na reklamę w internecie tj. na działania tańsze i dobrze mierzalne - wynika z badania przeprowadzonego przez Society of Digital Agencies.

Z badania przeprowadzonego przez Society of Digital Agencies wynika, że ponad 80% badanych marketerów planuje w 2009 r. na media on-line przeznaczyć przynajmniej tyle samo finansów co w roku minionym. Ponad trzy czwarte (77%) tradycyjnych agencji planuje zwiększyć budżet przeznaczony na środowisko on-line od 1 do 29%. Prawie co dziesiąta agencja chce tę część finansów powiększyć o ponad 30%, a w przypadku freelancerów, agencji internetowych i dostarczycieli usług cyfrowych deklaracje takie padają z ust 15% badanych.

Na pytanie czy budżetowe przesunięcia z mediów tradycyjnych w kierunku internetu mają związek z panującym spowolnieniem gospodarczym ponad jedna trzecia (36%) respondentów odpowiedziała twierdząco.

Wyniki tego badania potwierdzają analizy przeprowadzone przez Ad Media Partners. Ukazano wówczas, że ponad trzy czwarte badanych marketerów deklaruje wzrost wydatków na marketing szeptany i społecznościowy, działania w wyszukiwarkach oraz mobile marketing. Te przesunięcia miałyby się odbywać przede wszystkim kosztem ograniczania wydatków na reklamę display - aż 45% respondentów przyznało, że planuje zmniejszyć budżety na tę formę marketingu.

Źródło: http://www.emarketer.com