Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketerzy nie są zachwyceni treścią tworzoną przez użytkowników

Zgodnie z pięćdziesiątym, dorocznym sondażem PRWeek/Manning Selvage & Lee Marketing Management, nowe media i treść tworzona przez użytkowników zyskują popularność, ale starsi marketerzy twierdzą, że pomoże to głównie przy produkcji stron internetowych, a także jako konsumencki feedback. Pomimo internetowego boomu przemysł reklamowy obawia się o znikomą stopę zwrotu z inwestycji w nowe media.

W badaniu PRWeek/Manning Selvage & Lee Marketing Management jedynie 12% respondentów odpowiedziało, że nowe media sa bardzo ważne dla ich platform marketingowych. 45% respondentów stwierdziło, że są do pewnego stopnia istotne, a 14% stwierdziło, że w ogóle nie są ważne.

71% ankietowanych oznajmiło, że budowanie strony internetowej jest dla nich najczęściej wykorzystywaną strategią, związaną z nowymi mediami i treścią tworzoną przez użytkowników.

Jak twierdzi Mark Hass, globalny CEO firmy Manning Selvage & Lee: -- Sądzę, że badani przez nas menadżerowie definiują to w zupełnie inny sposób - mówią o budowaniu stron w celu uzyskania konsumenckiego feedbacku. Ja mam zaś na myśli media społeczne i strony internetowe, na których konsumenci tworzą ich zawartość.

Najważniejszym czynnikiem popychającym marketerów w kierunku używania nowych mediów jest innowacyjność i możliwość wyprzedzenia konkurencji, jak twierdzi 36% ankietowanych. 32% sądzi z kolei iż, używanie treści tworzonej przez użytkowników pozwala na oszczędności budżetowe i jest tańsze niż tradycyjny marketing.

Przemysł reklamowy cały czas obawia się jednak o następstwa oddania kontroli w ręce użytkowników. Jedynie 22% ankietowanych potwierdziło, że byliby skłonni oddać konsumentom więcej kontroli. Inni niechętnie odnieśli się do tej koncepcji uważając, iż mogłoby to zaszkodzić ich interesom, a stopa zwrotu z takich inwestycji nie byłaby pewna.

Sondaż objął 279 amerykańskich CMO, wiceprezesów ds. marketingu, dyrektorów i menadżerów wyższego szczebla, którzy zostali zapytani o sprawy dotyczące etyki branżowej, zintegrowanych systemów marketingowych, nowych mediów i treści tworzonej przez użytkowników.

tekst: Konrad Szlendak

źródło: Adage.com