Manifestacja w Warszawie: Obrona Wolnego Internetu

W najbliższą sobotę, 23 stycznia 2010 o godzinie 12:00, w Warszawie rozpocznie się manifestacja po hasłem "Obrona Wolnego Internetu". Organizatorem akcji jest grupa Blackout Europe Polska oraz Polska Partia Piratów, które chcą zwrócić uwagę na niebezpieczne pomysły władz związane z cenzurą Internetu naszym kraju.

Manifestacja w Warszawie: Obrona Wolnego Internetu
Blackout Europe Polska i Polska Partia Piratów zachęcają by przyłączyć się do manifestacji "w obronie wolnego Internetu". Wydarzenie zostało zaplanowane na najbliższą sobotę, 23 stycznia 2010, na godz. 12.00. Miejscem będzie Plac Zamkowy w Warszawie. W planie jest rozpoczęcie manifestacji na Placu Zamkowym i przejście pod Sejm. Tam odbędzie się wystąpienie Prezesa Partii Piratów.

Na stronie internetowej Blackout Europe Polska czytamy:

"W dniu 23.01.2010 o godzinie 12:00 rozpocznie się manifestacja, mająca na celu zwrócenie uwagi na to, że ingerowanie w internet działa tylko i wyłącznie na szkodę użytkowników. Obecnie rząd ma nadzieję, że po nałożeniu cenzury na internet wszystko się zmieni na ich korzyść.

Wszelkie próby/pomysły cenzurowania internetu, odcinania użytkowników od sieci i tym podobne, odbierają nam prawo do prywatności, a co za tym idzie pozbawiają nas konstytucyjnych praw. Nie możemy się na to zgodzić chociażby ze względu na naszych przodków, którzy walczyli abyśmy mogli żyć w wolnym kraju."

Akcja Blackout Europe Polska jest odpowiedzią na zeszłotygodniową debatę dotyczącą odcinania użytkowników od Internetu. Jednostronny charakter debaty, w którym głos oddano głównie przedstawicielom Business Centre Club, MSWiA czy producentom oprogramowania (Microsoft) mógł zostać odebrany jako sygnał o kierunku zmian w ustawodawstwie. Więcej na ten temat: "Piractwo (nie)dozwolone" - debata nad odcinaniem użytkowników od Internetu".

Podczas spotkania Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA, powiedział m.in., że jednym z planowanych rozwiązań ustawowych jest "wyeliminowanie tego dozwolonego użytku, który pozwala ściągać i przechowywać pliki muzyczne" oraz - w niektórych kategoriach przestępstw - przejście z trybu wnioskowego (tam gdzie pokrzywdzony występuje z wnioskiem) na tryb ścigania z urzędu.

Kontrowersyjna z założenia dyrektywa o odcinaniu od Sieci" jest obecnie przedmiotem prac w MSWiA (biorą w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych). Jej założenia mają być realizowane w Polsce w drodze nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wiadomo, że propozycje te trafią wkrótce na posiedzenie Rady Ministrów, będą też przedmiotem konsultacji społecznych. Jeśli wszystko przebiegnie sprawnie, gotowy projekt nowelizacji ma być gotowy jeszcze w pierwszej połowie 2010 roku.