Maleje efektywność e-mail marketingu?

Wg najnowszych badań JupiterResearch wzrost popularności wykorzystywania serwisów społecznościowych oraz wszechstronnych możliwości telefonii komórkowej wpływa na zmniejszenie skuteczności kampanii e-mail marketingowych.

W świetle sporu, w którym stronami są firmy zajmujące się e-mail marketingiem i którego jesteśmy świadkami od kilku dni, jeszcze ciekawsze wydają się wnioski wynikające z najnowszego raportu JupiterResearch.

Analitycy JupiterResearch w swym raporcie wskazują, iż na skutek wzrostu popularności serwisów społecznościowych i wszechstronnego wykorzystywania telefonów komórkowych maleje skuteczność e-mail marketingu, szczególnie wśród klientów, dokonujących zakupy pod wpływem informacji promocyjnych.

Okazało się iż ponad 1/5 użytkowników poczty e-mail (22%) deklaruje, że wykorzystuje serwisy społecznościowe zamiast swoich kont e-mail. Podobnie rzecz się ma z wykorzystywaniem programów typu instant messaging, wiadomości tekstowych oraz telefonów komórkowych.

W 2007 r. 51% użytkowników poczty e-mail deklarowało, że e-mail skłonił ich do dokonania przynajmniej jednego zakupu on-line, a 44% odniosło tę sytuację do tradycyjnych zakupów poza internetem.

W 2008 r. liczba respondentów deklarujących podobne zachowanie zmniejszyła się o kilka ważnych punktów procentowych i wyniosła kolejno: 44% klientów dokonujących zakupy w sieci i 41 % czyniących to offline pod wpływem informacji promocyjnych zawartych w e-mailu.

Wydaje się, że jeśli tendnecja spadkowa będzie się nadal utrzymywała coraz trudniejsze będzie czerpanie zysków z intratnego dziś biznesu e-mail marketingowego. Jest więc o co walczyć.

http://www.marketingcharts.com