Małe firmy mało wiedzą

Istotną barierą wdrażenia Internetu w małej firmie jest ograniczona wiedza na temat jego zastosowań - wynika z badań przeprowadzonych przez Demoskop.

Demoskop w październiku przeprowadził badanie wśród małych firm na temat zastosowania w nich komputerów i Internetu. Okazało się, że ponad połowa (57,6 procent) polskich przedsiębiorstw, zatrudniających do 50 osób, w ogóle nie posiada komputera. Z pozostałych, skomputeryzowanych, tylko mniej niż połowa ma dostęp do Internetu. Z badań wynika, że z Sieci korzystają głównie firmy zatrudniające dużą liczbę pracowników, mieszczące się w dużych miastach, zaś ich kierownictwo ma wyższe wykształcenie (choć Internetem zaczynają się interesować także szefowie z wykształceniem średnim).

Ci, którzy korzystają z Internetu, oceniają go jako pożyteczne narzędzie w biznesie. Większość jednak tylko czerpie z niego informacje, rzadko natomiast chce zaistnieć w Sieci. Najczęściej wykorzystywane narzędzia internetowe służą im do prowadzenia elektronicznej korespondencji i tworzenia stron WWW. Tylko nieliczni wykorzystują Internet do prowadzenia handlu elektronicznego.

Podawanym najczęściej powodem niewykorzystywania Internetu w firmie jest brak takiej potrzeby. Większość mniejszych przedsiębiorstw jest zdania, że jest on potrzebny tylko dużym firmom. Dla 16 procent badanych przeszkodą we wdrożeniu Sieci są wysokie koszty. Przedsiębiorcom także przeszkadza niedostateczna jakość połączeń lub w ogóle brak możliwości podłączenia się do Internetu.

Mimo wspomnianych barier, około 90 procent badanych, jeśli jeszcze nie korzysta, to przynajmniej w przyszłości zamierza wykorzystywać Internet w swojej firmie. Ponad 70 procent szefów przedsiębiorstw jest zdania, że już wkrótce będzie trudno prowadzić działalność gospodarczą bez wykorzystania Internetu.

Podobne badania przeprowadziła w okresie wakacji ARC Rynek i Opinia. Zdaniem szefa tej firmy, Łukasza Mazurkiewicza, wśród firm panuje przekonanie o pożyteczności Internetu, ale na razie jest to jeszcze kwestia mody. Badane przez ARC firmy także narzekały na wysokie koszty korzystania z Sieci. Powoduje to, że większość z nich łączy się przez modem, co bardzo ogranicza mozliwość wykorzystania Internetu.