Mała wielka firma

Ukazała się kolejna wersja pierwszego programu z serii LeftHand Small Business, jakim jest LeftHand Mała Księgowość, oznaczona numerem 2.1.

Aplikacja przeznaczona jest do obsługi książki przychodów i rozchodów, wystawiania faktur sprzedaży, amortyzacji środków trwałych czy rozrachunków z kontrahentami (o programie pisaliśmy szerzej w tekście "Mała Księgowość").

W najnowszej wersji programu uwagę zwraca odmieniony, bardzo prosty instalator dla systemu Linux. Wśród zmian wymienić należy również możliwość prawie dowolnej modyfikacji wyglądu faktury, opcję wystawiania faktur pro forma, wystawiania faktur na podstawie cen brutto, czy obsługę amortyzacji jednorazowej. W raportach KPIR pojawiają się teraz tylko dokumenty zatwierdzone i zaksięgowane, poprawiony został również szablon ich wydruku.

Poprawiono także obsługę rejestrów VAT i edycję kolejności wyświetlania rejestrów VAT oraz szablon wydruku stanów magazynowych. Wprowadzona tzw. opcja serwisowa pozwala zaś na modyfikację błędnie wprowadzonego dokumentu. Program dostępny jest w wersji bezpłatnej (z reklamami) oraz licencjonowanej dla systemów Linux i Windows.

Więcej informacji

http://www.lefthand.com.pl