Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mała Księgowość - nowa wersja

Ukazała się kolejna wersja programu LeftHand Mała Księgowość 2.0 do prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów z serii LeftHand Small Business. Program dostępny jest dla systemów Windows i Linux.

Aplikacja umożliwia pełną obsługę Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym m.in. wystawianie faktur sprzedaży, amortyzację środków trwałych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami czy przeprowadzanie remanentów (szerzej o programie pisaliśmy w tekście "Mała Księgowość").

W nowej wersji 2.0 dodany m.in. moduł obsługi magazynów (PZ, WZ, MM), cetralny moduł rejestracji dokumentów, opcję obsługi bezpieczeństwa dla wielu użytkowników, poprawiono również działanie druku i zarządzanie pamięcią. Moduły dołączane są w postaci dynamicznie ładowanych bibliotek, dzięki czemu możliwe będzie w przyszłości rozszerzanie funkcjonalności poprzez dodawanie nowych wtyczek. Do działania programu niezbędne jest zainstalowanie bazy danych Firebird 1.5.

Więcej informacji

http://www.lefthand.com.pl