Majowy debiut Hogi

KPWiG dopuściła do publicznego obrotu akcje portalu Hoga. Giełdowy debiut spółki planowany jest na maj br.

Hoga zaoferuje w publicznej subskrypcji 2 mln akcji serii D czyli nieco poniżej 50% swojego kapitału akcyjnego. 1,5-milionowa pula akcji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a 500 tys. zasili transzę drobnych inwestorów. Zarząd spółki dopuszcza możliwość zmiany wielkości obu transzy w razie potrzeby.

Subskrypcja zostanie przeprowadzona w dniach 9-16 maja, przydział akcji (za pośrednictwem systemu Warset) 22 maja, a pierwsze notowanie 24 maja.

Przychody Hogi ze sprzedaży wyniosły w 2000 r. 500 tys. zł, a strata netto 1,68 mln zł.