MacroSoft linuksowy

MacroSoft sprzedał w pierwszym półroczu 2002 roku aplikacje oparte na systemie Linux 29 nowym klientom na kwotę 0,62 mln. zł.

Przychód ze sprzedaży aplikacji na platformie Linux był przez MacroSoft prognozowany na poziomie 8% całości przychodów z nowych kontraktów. Tymczasem zapotrzebowanie okazało się sześciokrotnie większe niż zakładano. Obecnie 50% wpływów z nowych kontraktów pochodzi z rozwiązań linuxowych. Zysk ze sprzedaży aplikacji linuxowych to 620 tys. zł, natomiast całość sprzedaży ogółem dla nowych klientów wyniosła 1,1 mln zł.

Nowa oferta MacroSoft była przygotowywana z myślą o małych przedsiębiorstwach. W jej skład wchodzi oprogramowanie SKID, system mis-Partner oraz platforma komunikacyjna SBS ( IBM Small Business Suite for Linux). Obecnie MacroSoft sprzedaje również bardziej zaawansowane rozwiązania linuxowe dla dużych klientów.

Zaletą rozwiązania linuxowego jest jego stabilność, jak i bezpieczeństwo na które ma wpływ otwartość zarówno kod źródłowego systemu, jak i pakietu SKID.