Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MacroSoft linuksowy

MacroSoft sprzedał w pierwszym półroczu 2002 roku aplikacje oparte na systemie Linux 29 nowym klientom na kwotę 0,62 mln. zł.

Przychód ze sprzedaży aplikacji na platformie Linux był przez MacroSoft prognozowany na poziomie 8% całości przychodów z nowych kontraktów. Tymczasem zapotrzebowanie okazało się sześciokrotnie większe niż zakładano. Obecnie 50% wpływów z nowych kontraktów pochodzi z rozwiązań linuxowych. Zysk ze sprzedaży aplikacji linuxowych to 620 tys. zł, natomiast całość sprzedaży ogółem dla nowych klientów wyniosła 1,1 mln zł.

Nowa oferta MacroSoft była przygotowywana z myślą o małych przedsiębiorstwach. W jej skład wchodzi oprogramowanie SKID, system mis-Partner oraz platforma komunikacyjna SBS ( IBM Small Business Suite for Linux). Obecnie MacroSoft sprzedaje również bardziej zaawansowane rozwiązania linuxowe dla dużych klientów.

Zaletą rozwiązania linuxowego jest jego stabilność, jak i bezpieczeństwo na które ma wpływ otwartość zarówno kod źródłowego systemu, jak i pakietu SKID.