MacroSoft i Simple dostaną środki z PHARE

Spółki MacroSoft oraz Simple uzyskały akredytacje w programie „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. Pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt jest finansowany ze środków programu PHARE Unii Europejskiej i budżetu państwa. Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora MSP.

Zgodnie z zasadami programu dotacje z funduszu są przekazywane na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleń związanych z realizacją projektów mających na celu rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie przeznaczone na ocenę technologii stosowanych przez spółki, przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii oraz ich wdrożenie.

Wysokość dotacji projektu, jaką można uzyskać w programie, nie może przekroczyć 60% kosztów projektu i może wynieść od 1500 do 10 000 EUR. Wszystkie działania związane z dotacją muszą być realizowane na terenie Polski i powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2003 r.

Aby dotacja została przyznana, zakupiona technologia oraz usługi, które doprowadzą do jej uruchomienia i funkcjonowania, muszą mieć charakter innowacyjny i wpływać na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność.