Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Maciej Wicha, Gazeta.pl: internet w dobrej kondycji

Pierwsze półrocze 2004 roku w pewnej mierze potwierdziło przypuszczenia o niezłej kondycji polskiego rynku internetowego - mówi Maciej Wicha, szef ds. rozwoju portalu Gazeta.pl.

Maciej Wicha, Gazeta.pl: internet w dobrej kondycji

Maciej Wicha

Rynek reklamy internetowej wg naszej oceny rośnie nieco szybciej niż prognozy z początku roku (CR Media Consulting), mimo że tegoroczna sezonowość (duże wydarzenia - np. Mistrzostwa Euro i Olimpiada) osłabia wzrost w pierwszym półroczu. Zatem cała prawda o sile tego rynku powinna być jak zwykle jasna w połowie czwartego kwartału, choć już teraz widać że jest dobrze.

Nadal nie jest jasna sytuacja Wirtualnej Polski, jeśli stan ten przeciągnie się do czwartego kwartału to dla pozostałych uczestników rynku będzie szansa na przechwycenie części wydatków reklamowych.

Ciekawe są jednak wydarzenia z przełomu pierwszego i drugiego półrocza br. Oto zapowiedź Googla z 1 kwietnia tego roku zaowocowała zmianą modeli biznesowych również na naszym rynku. Jak do tej pory wyścig na wielkość skrzynek pocztowych prowadzą Interia i O2 . Ta zmiana modelu biznesowego oznacza koniec myślenia o zarobkach związanych z płatną pocztą. Jaka jest granica tego wyścigu? - dowiemy się niebawem.