Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Maciej Teliszewski wyrzucony z Internet Group

Grupa Internet Group S.A. zakończyła współpracę z Maciejem Teliszewskim z powodu trwałej utraty zaufania. Teliszewski pełnił funkcję dyrektora zarządzającego CR Media Consulting SA oraz pełnomocnika Zarządu Internet Group SA ds. sprzedaży.

Maciej Teliszewski był związany ze spółkami Grupy od 2002 r. Dziś, w trybie natychmiastowym został on zwolniony z wszystkich funkcji w Grupie - z CR Media Consulting S.A., Internet Group SA.

Maciej Teliszewski wyrzucony z Internet Group

Maciej Teliszewski

"Nasze działania opieraliśmy i opieramy na wysokim profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu, na transparentności relacji i dbałości o dobro klientów oraz Spółki. Nie zgadzamy się na zachowania, które zaprzeczają tej filozofii. Po doświadczeniach z grupą naszych byłych współpracowników tworzących dzisiaj trzon Xevin Investments, jesteśmy szczególnie wrażliwi na postawy i zachowania tych, którzy z nami pracują bądź współpracują" - powiedział Ryszard Wojciechowski, prezes Zarządu Internet Group i CR Media S.A.

Zarząd nie komentuje podjętej decyzji i nie podaje jej konkretnych przyczyn. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że zaistniała sytuacja "jest dla grupy przykra".