Maciej Teliszewski prezesem ClickAd

Nowy prezes odpowiedzialny będzie za rozwój firmy, w szczególności wdrożenie innowacyjnych produktów i usług z zakresu performance marketingu, marketingu wyszukiwarek oraz budowę silnego działu Client Service.

Postawione przed nowym prezesem zadania mają na celu umocnienie pozycji ClickAd na rynku.

"ClickAd to prawdziwy pionier polskiej branży internetowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz rozbudowanemu know-how firmie udało się rozwinąć szereg unikatowych narzędzi i technologii, pozwalających na realizację najbardziej wymagających i innowacyjnych kampanii. Jestem przekonany, że te cechy, w połączeniu z nową strategią operacyjną, pozwolą nam w najbliższym czasie osiągnąć czołowe miejsce na rynku usług internetowych. Jednocześnie chciałbym złożyć podziękowania dotychczasowym członkom zarządu - Arturowi Racickiemu i Rafałowi Michalczykowi - za podjęcie dużego wyzwania, jakim była restrukturyzacja i przeprowadzenie koniecznych zmian w spółce, oraz zaangażowanie w odbudowę zaufania do marki" - mówi M. Teliszewski.

Maciej Teliszewski prezesem ClickAd

Maciej Teliszewski

Maciej Teliszewski związany jest z branżą marketingu i reklamy od 11 lat. Pracował między innymi dla Eurozet, RRM, CR Media Consulting SA oraz Internet Group SA.

Przez ostatnie 7 lat związany z CR Media Consulting, gdzie ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz pełnomocnika Zarządu Internet Group SA ds. sprzedaży. Współpraca między Grupą a Maciejem Teliszewskim zakończyła się w dosyć nieprzyjemnych okolicznościach. W połowie września ubiegłego roku Teliszewski został w trybie natychmiastowym zwolniony ze wszystkich funkcji w iGroup. Jako powód podano trwałą utratę zaufania.

Spółka ClickAd istnieje na rynku od ponad 9 lat. Obecnie w skład Grupy ClickAd wchodzą 3 wyspecjalizowane spółki: ClickAd Sp. z o.o. (zintegrowany marketing on-line), DirectTraffic Sp. z o.o. (marketing wyszukiwarek) oraz AdLeader Sp. z o.o. (Performance Marketing). Inwestorem w spółce jest 3TS Capital Partners jeden z wiodących funduszy private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej.

W lipcu ubiegłego roku na czele rady nadzorczej ClickAd staną Aleksander Wilewski, a członkiem rady został Magnus Wiberg. Maciej Sobierajski i Maciej Krajewski - współzałożyciele ClickAd, Direct Traffic i Streetcom, po 9 latach zrezygnowali z pełnienia funkcji w Zarządzie ClickAd.