MSWiA kupi 11 tys. nowych komputerów na potrzeby PESEL2

  • (aja),

Umowa ramowa zawarta w wyniku niniejszego przetargu obowiązywać będzie przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty 34,6 mln zł brutto. W przetargu jedynym kryterium jest oferowana cena.

Przetarg na dostawę "urządzeń brzegowych" realizowany jest w ramach projektów prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego.

CPI chce zamówić 11 tys. komputerów z systemem Windows 7 i monitorem LCD 19 cali, 20 tys. kart inteligentnych z interfejsem stykowym i bezstykowym oraz 20 tys. czytników tych kar.

Termin składania ofert mija 22 marca br.

W przyszłym roku ma być wydawany nowy dowód osobisty - pl.ID. Czy zastąpienie adresu zamieszkania danymi biometrycznymi na nowym dowodzie osobistym pl.ID to najlepszy pomysł?

Więcej o projektach realizowanych przez MSWiA

Przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych nie znaleźli dla nas czasu. Odpowiedzieli za to na kilka pytań redakcji Computerworld i naszych czytelników. Odpowiedzi na nie z MSWiA nasunęły nam kolejne pytania.