Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MSWiA kupi 11 tys. nowych komputerów na potrzeby PESEL2

  • (aja),

Umowa ramowa zawarta w wyniku niniejszego przetargu obowiązywać będzie przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty 34,6 mln zł brutto. W przetargu jedynym kryterium jest oferowana cena.

Przetarg na dostawę "urządzeń brzegowych" realizowany jest w ramach projektów prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego.

CPI chce zamówić 11 tys. komputerów z systemem Windows 7 i monitorem LCD 19 cali, 20 tys. kart inteligentnych z interfejsem stykowym i bezstykowym oraz 20 tys. czytników tych kar.

Termin składania ofert mija 22 marca br.

W przyszłym roku ma być wydawany nowy dowód osobisty - pl.ID. Czy zastąpienie adresu zamieszkania danymi biometrycznymi na nowym dowodzie osobistym pl.ID to najlepszy pomysł?

Więcej o projektach realizowanych przez MSWiA

Przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych nie znaleźli dla nas czasu. Odpowiedzieli za to na kilka pytań redakcji Computerworld i naszych czytelników. Odpowiedzi na nie z MSWiA nasunęły nam kolejne pytania.