Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MSWiA dokonuje przeglądu przepisów o e-handlu

  • (aja),

Głównym zadaniem jest ułatwienie działania przedsiębiorców działających na rynku IT. Prace dotyczą w największym stopniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do współpracy zaprosiło przedstawicieli środowiska informatycznego, izb gospodarczych i środowiska akademickiego. W toku prac zgłoszono o. 20 postulatów różnych zmian w ustawie o świadczeniu e-usług. Patronat nad nimi objęła Rada Informatyzacji.

Jednym z nich jest kwestia dotycząca przechowywania danych osób korzystających z usług teleinformatycznych (tzw. retencji danych), w tym o ruchu w sieci i prowadzenia tzw. kontroli operacyjnej przez organy ścigania. Jak podała ostatnio Rzeczpospolita, MSWiA wycofało się na razie z planów retencji danych o użytkownikach sieci (choć prac nad zmianą ustawy jeszcze nie zakończono). Zagadnienie wynika z zastosowania Dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie "zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności (tzw. dyrektywa o retencji) - do ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie innym niż ten który jest już uregulowany w prawie telekomunikacyjnym.

Środowiska gospodarcze i informatyczne - nie negując samej idei zwiększania bezpieczeństwa obrotu w sieci - wskazały na liczne problemy praktyczne związane z ewentualną retencją danych o ruchu w sieci oraz kontrolą operacyjną. Uznano, że jakiekolwiek dalsze działania prawne w tym zakresie wymagają szerokiej i dogłębnej dyskusji społecznej.

W obecnie przygotowywanych w MSWiA założeniach zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie uwzględniono zagadnień dotyczących retencji danych o ruchu w sieci, skupiając się na kwestiach związanych z ułatwieniem działalności przedsiębiorców internetowych tj. w szczególności:

- zasad wyłączenia odpowiedzialności usługodawców

- zasad ochrony danych osobowych

- obowiązków informacyjnych i ochrony konsumenta

- reklamy internetowej.

Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się do prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do kontaktu zaprasza Departamentem Informatyzacji MSWiA. Więcej danych na stronie resortu spraw wewnętrznych i informatyzacji.