MSWiA dokonuje przeglądu przepisów o e-handlu

  • (aja),

Głównym zadaniem jest ułatwienie działania przedsiębiorców działających na rynku IT. Prace dotyczą w największym stopniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do współpracy zaprosiło przedstawicieli środowiska informatycznego, izb gospodarczych i środowiska akademickiego. W toku prac zgłoszono o. 20 postulatów różnych zmian w ustawie o świadczeniu e-usług. Patronat nad nimi objęła Rada Informatyzacji.

Jednym z nich jest kwestia dotycząca przechowywania danych osób korzystających z usług teleinformatycznych (tzw. retencji danych), w tym o ruchu w sieci i prowadzenia tzw. kontroli operacyjnej przez organy ścigania. Jak podała ostatnio Rzeczpospolita, MSWiA wycofało się na razie z planów retencji danych o użytkownikach sieci (choć prac nad zmianą ustawy jeszcze nie zakończono). Zagadnienie wynika z zastosowania Dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie "zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności (tzw. dyrektywa o retencji) - do ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie innym niż ten który jest już uregulowany w prawie telekomunikacyjnym.

Środowiska gospodarcze i informatyczne - nie negując samej idei zwiększania bezpieczeństwa obrotu w sieci - wskazały na liczne problemy praktyczne związane z ewentualną retencją danych o ruchu w sieci oraz kontrolą operacyjną. Uznano, że jakiekolwiek dalsze działania prawne w tym zakresie wymagają szerokiej i dogłębnej dyskusji społecznej.

W obecnie przygotowywanych w MSWiA założeniach zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie uwzględniono zagadnień dotyczących retencji danych o ruchu w sieci, skupiając się na kwestiach związanych z ułatwieniem działalności przedsiębiorców internetowych tj. w szczególności:

- zasad wyłączenia odpowiedzialności usługodawców

- zasad ochrony danych osobowych

- obowiązków informacyjnych i ochrony konsumenta

- reklamy internetowej.

Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się do prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do kontaktu zaprasza Departamentem Informatyzacji MSWiA. Więcej danych na stronie resortu spraw wewnętrznych i informatyzacji.