MSWiA chce podnieść bezpieczeństwo zakupów w Internecie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Planowane zmiany mają przyczynić się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów korzystających z usług handlowych realizowanych za pośrednictwem Internetu.

Zmiany przygotowywane w założeniach do projektu nowelizacji ustawy będą dotyczyły m.in. przedsiębiorców prowadzących handel w Internecie. Projekt zakłada m.in., że przedsiębiorcy świadczący usługi w Internecie będą mieli obowiązek podania danych kontaktowych pozwalających na nawiązanie kontaktu w sposób szybszy niż za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poza tym zmiany zakładają obowiązek wprowadzenia mechanizmów pozwalających na ostateczną weryfikację treści zamówienia przed jego wysyłką. Przedstawiciele MSWiA podkreślają, że większość usługodawców oferujących swoje produkty w Internecie już teraz stosuje takie narzędzia składania zamówienia. Wprowadzony zostanie również obowiązek informowania swoich klientów m.in. o etapach składania zamówienia.

W projekcie nowelizacji znalazły się też zapisy porządkujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz kwestię informacji handlowych przesyłanych za pomocą m.in. wiadomości e-mail. Zgodnie z nimi firma przesyłająca swoje oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jego imieniu konkurs lub loterię. Przepis ten będzie obowiązywał także w przypadku informacji przesyłanych za pomocą wiadomości SMS i MMS. Obligatoryjny będzie również zapis dotyczący kwestii odmowy dalszego otrzymywania tego typu informacji. Przedstawiciele MSWiA podkreślają, że w tej chwili rozpowszechniane są m.in. informacje pozbawione danych o tym komu i w jaki sposób przekazać oświadczenie o braku takiej zgody. W projektowanej nowelizacji ustawy powinno znaleźć się zalecenie dla usługodawcy aby przystosował strony internetowe pod kątem osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących

Proponowane zmiany są m.in. efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele PTI, PIIT, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenia Informatyki Śledczej i GIODO. Projekt ma być rozpatrzony przez Komitet ds. Europejskich na początku lutego br. Pełny tekst proponowanej nowelizacji jest dostępny na witrynie MSWiA.

Czytaj też:

Smutny raport MSWiA o informatyzacji polskich urzędów

ePUAP w nowej szacie

Jak polskie firmy korzystają z e-handlu - raport GUS