Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MŚP do 3G

Ericsson zachęca polskie małe i średnie firmy teleinformatyczne do tworzenia telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Szwedzki koncern Ericsson, chcąc przygotować rynek polski do wejścia telefonii UMTS oraz zachęcić polskie małe i średnie firmy do tworzenia aplikacji dla telefonii trzeciej generacji, uruchomił projekt o nazwie „Świat aplikacji”. W ramach tego programu Ericsson wszystkim firmom, które zgłoszą się ze swoimi propozycjami aplikacji, zostaną udostępnione fachowa wiedza, dokumentacja, urządzenia techniczne konieczne do tworzenia aplikacji, a także możliwość testowania aplikacji i konsultacje biznesowe. Firmom o najciekawszej ofercie Ericsson zaproponuje ścisłą współpracę.

Ericsson podczas Dnia Otwartego zaprezentował najnowsze aplikacje trzeciej generacji, testowane w ramach projektu „Świat aplikacji”. Firma przedstawiła też przykłady aplikacji przygotowanych przez polskie firmy, działających w istniejących sieciach komórkowych GPRS. Jedna z nich jest przeznaczona dla firm transportowych i służy do monitorowania obiektów ruchomych. Druga jest wykorzystywana do zabezpieczania obiektów, dzięki przekazywaniu obrazu z kamer do centrum nadzoru.