MŚP do 3G

Ericsson zachęca polskie małe i średnie firmy teleinformatyczne do tworzenia telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Szwedzki koncern Ericsson, chcąc przygotować rynek polski do wejścia telefonii UMTS oraz zachęcić polskie małe i średnie firmy do tworzenia aplikacji dla telefonii trzeciej generacji, uruchomił projekt o nazwie „Świat aplikacji”. W ramach tego programu Ericsson wszystkim firmom, które zgłoszą się ze swoimi propozycjami aplikacji, zostaną udostępnione fachowa wiedza, dokumentacja, urządzenia techniczne konieczne do tworzenia aplikacji, a także możliwość testowania aplikacji i konsultacje biznesowe. Firmom o najciekawszej ofercie Ericsson zaproponuje ścisłą współpracę.

Ericsson podczas Dnia Otwartego zaprezentował najnowsze aplikacje trzeciej generacji, testowane w ramach projektu „Świat aplikacji”. Firma przedstawiła też przykłady aplikacji przygotowanych przez polskie firmy, działających w istniejących sieciach komórkowych GPRS. Jedna z nich jest przeznaczona dla firm transportowych i służy do monitorowania obiektów ruchomych. Druga jest wykorzystywana do zabezpieczania obiektów, dzięki przekazywaniu obrazu z kamer do centrum nadzoru.