Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MSN Messenger z przeglądarki

Komunikator internetowy MSN Messenger dostępny jest teraz także dla użytkowników, którzy nie mają możliwości zainstalowania go na dysku swojego komputera. Po 4 miesiącach testowania ruszyła finalna wersja programu, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

MSN Messenger z przeglądarki

MSN Web Messenger

Usługa o nazwie MSN Web Messenger, umożliwia korzystanie z komunikatora internetowego MSN Messenger z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności jakichkolwiek instalacji na twardym dysku. Przez ostatnie 4 miesiące prowadzone były jej testy, zaś w ostatnich dniach udostępniono już wersję finalną.

Do korzystania z MSN Web Messenger wystarczy komputer z systemem Windows, z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 5.0, Netscape 7.1 lub Mozilla 1.6. Należy zwrócić baczną uwagę na ewentualną opcję blokowania wyskakujących okienek pop-up. MSN Messenger wymaga odblokowania tego ustawienia.

Więcej informacji: http://webmessenger.msn.com