MS Hotmail i MS Outlook w jednym

Użytkownicy korzystający z klienta poczty elektronicznej Microsoft Outlook i kont emailowych Hotmail otrzymali ułatwienie w postaci usługi Outlook Live. Zdaniem przedstawicieli firmy, jest to znaczące ułatwienie w zarządzaniu wiadomościami email, unifikujące właściwości obu wyżej wymienionych usług.

Korzystanie z Outlook Live będzie płatne. Usługa ma ułatwiać użytkownikom dostęp do konta poczty email oraz zarządzanie kalendarzem i książką adresową. Outlook Live zapewni także skrzynkę pocztową o pojemności 2 GB, dzięki usłudze można też będzie do wiadomości dołączać pliki o dużej objętości (nawet do 20 MB).

Użytkownicy tego systemu otrzymają także dostęp do najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego. W razie potrzeby będzie możliwa blokada do 500 stron WWW lub adresów emailowych.

O planach wprowadzenia tej usługi na rynek przez Microsoft informowaliśmy już w artykule "Konto e-mail i Outlook 2003 w komplecie".