MMS zbliża się

Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Logica, CMG i Comverse - przedstawiły wspólną wizję następcy technologii SMS - usługi Multimedia Messaging Service (MMS).

MMS ma się stać w przyszłości najważniejszą usługą operatorów komórkowych na rynku masowym. Według GSM Association w I kw. bieżącego roku na całym świecie wysłano 50 mld SMS-ów. Ich następca, standard MMS, będzie więc w dużej mierze odpowiedzialny za generowanie zysków sieci 2.5/3G, podobnie jak SMS w sieciach 2G.

MMS jest usługą opartą o standardy 3GPP i WAP Forum, kompatybilną z istniejącymi obecnie komórkowymi urządzeniami SMS. Nowy standard ma umożliwiać m.in. przesyłanie plików audio i wideo.

Pod koniec maja br. Alcatel, Ericsson, Motorola i Siemens zapowiadały podjęcie prac nad zapewnieniem kompatybilności usługom EMS - Enhanced Messaging Services. Standard EMS miałby w założeniu stanowić pośrednie ogniwo w ewolucji od SMS do MMS. EMS w odróżnieniu do SMS-ów umożliwiałby przesyłanie grafiki, animacji i dźwięków. Sprzedaż telefonów umożliwiających korzystanie z EMS zapowiadano na koniec II kwartału br., jednak termin ten może się nieco przesunąć.

W związku z oczekiwanym wdrożeniem standardu MMS, przedstawiciele Nokii, swego czasu kwestinowali potrzebę wprowadzania pośredniego standardu. Według rzcznika Nokii, jej telefony „z dostępem” do MMS pojawią się w 2002 r.