Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MMS-y wciąż wielką niewiadomą

O ile przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych jest usługą niezwykle powszechną w Polsce, o tyle korzystanie z wiadomości multimedialnych (MMS) należy u nas ciągle do rzadkości. Jedynie co dziesiąty użytkownik telefonu komórkowego wie, do czego służy MMS – wynika z badania przeprowadzonego przez One-2-One.

Polacy nie przejawiają zainteresowania przesyłaniem wiadomości multimedialnych. Co więcej, zaledwie 19% posiadaczy komórek deklaruje, że posiada możliwość przesyłania MMS-ów. Jaka jest przyczyna tak niskiego poziomu rozpowszechnienia tej usługi?

”Niewątpliwie jednej z przyczyn można upatrywać w cenie usługi, która obecnie średnio wynosi 2 złote - podkreślają autorzy raportu - Respondenci uznali, że ceną powszechnie akceptowaną byłaby kwota 60 groszy. Obserwacja ta jest w przybliżeniu zgodna z badaniami prowadzonymi w innych krajach, według których akceptowana proporcja ceny SMS do MMS powinna wynosić 1:2.”

MMS-y wciąż wielką niewiadomą

Znajomość MMS-ów

”Niestety, mimo działań promocyjnych liczba wysyłanych MMS-ów nie dorównuje popularności SMS-ów - powiedział Jacek Kalinowski, rzecznik prasowy PTK Centertel - Wynika to naszym zdaniem z małej liczby posiadaczy telefonów GSM z funkcjonalnością MMS (ok. 1,5 mln - czyli ok. 10% wszystkich klientów GSM) oraz ze słabej jakości kamer cyfrowych w takich telefonach, co zniechęca użytkowników. Osobną sprawą jest mała znajomość tej usługi wśród jej potencjalnych nabywców oraz problemy z konfiguracją terminali.”

42% akietowanych stwierdziło, że cena usługi nie jest odpowiednia. 32% nie miało zdania na ten temat, a usatysfakcjonowanych było jedynie 26% osób.

„Nie zgodzę się z tym, że barierą jest cena, która stanowi wartość 2-3 SMS-ów – zaznaczył Jacek Kalinowski - taki standard jest także w innych krajach. Rynek potrzebuje czasu, żeby dojrzeć do masowego wykorzystania MMS-ów.”

Kobiety wskazują większe zainteresowanie usługą. 57% kobiet, które posiadają telefon umożliwiający wysyłanie MMS-ów przynajmniej raz skorzystało z tej funkcji, podczas gdy odsetek mężczyzn wyniósł jedynie 17%.

„Postrzeganie MMS-ów jako zaledwie wzbogaconej odmiany SMS-ów jest błędne. Ewidentnie mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, która będzie miała swoją wyrazistą specyfikę i wniesie liczne nowe zastosowania.” – powiedział Tomasz Długiewicz, prezes zarządu One-2-One.

Sadzę, że sytuacja ulegnie zmianie w przyszłym roku, kiedy zwiększy się liczba posiadaczy telefonów z funkcją MMS, zwiększy się liczba serwisów oraz pojawią się nowe, lepsze jakościowo terminale” - prognozuje Jacek Kalinowski.

Badanie zostało przeprowadzone przez Dział Badań i Rozwoju One-2-One we wrześniu 2003 przy użyciu metody CALI. W badaniu wzięło udział 120 osób dobranych losowo spośród użytkowników usług dodanych w telefonii GSM.