MMS w połowie roku

W połowie roku w dziewięciu krajach Europy Vodafone udostępni we współpracy z Ericssonem usługę MMS, następczynię usługi SMS.

Ericsson zawarł z Vodafone globalny kontrakt na dostawę oprogramowania do przesyłania wiadomości multimedialnych MMS. Według uzgodnionego harmonogramu usługa zostanie uruchomiona w 9 krajach europejskich w połowie bieżącego roku. Wcześniej oczywiście do sprzedaży wprowadzone muszą jeszcze zostać odpowiednie telefoniczne. MMS, oprócz tekstu, pozwala na przesyłanie także kolorowych obrazów, animacji, dźwięku i klipów wideo.

Vodafone zacznie od wprowadzenia usługi w Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Następni w kolejności mają być inni operatorzy z grupy Vodafone. Umowa stwierdza, że we wszystkich tych krajach dostawcą infrastruktury sieciowej do obsługi MMS będzie Ericsson.