Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MMS w połowie roku

W połowie roku w dziewięciu krajach Europy Vodafone udostępni we współpracy z Ericssonem usługę MMS, następczynię usługi SMS.

Ericsson zawarł z Vodafone globalny kontrakt na dostawę oprogramowania do przesyłania wiadomości multimedialnych MMS. Według uzgodnionego harmonogramu usługa zostanie uruchomiona w 9 krajach europejskich w połowie bieżącego roku. Wcześniej oczywiście do sprzedaży wprowadzone muszą jeszcze zostać odpowiednie aparaty telefoniczne. MMS, oprócz tekstu, pozwala na przesyłanie także kolorowych obrazów, animacji, dźwięku i klipów wideo.

Vodafone zacznie od wprowadzenia usługi w Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Następni w kolejności mają być inni operatorzy z grupy Vodafone. Umowa stwierdza, że we wszystkich tych krajach dostawcą infrastruktury sieciowej do obsługi MMS będzie Ericsson.