Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCIWorldCom przejmuje Intermedia

WorldCom już wkrótce sfinalizuje transakcję z dostawcą usług telekomunikacyjnych Intermedia Communication. Będzie to pierwsza tak duża transakcja amerykańskiego operatora telekomunikacyjnego po nieudanym przejęciu Sprinta. WorldCom - za każdą akcję Intermedia - zapłaci 39 dolarów, co w sumie będzie go kosztować prawie 3 miliardy dolarów.

Firma przejmie również zobowiązania kredytowe Intermedia Communiaction. Intermedia – próbując zbudować swoją markę na rynku telekomunikacyjnym - zadłużyła się na około 3 miliardów dolarów.

Niektórzy analitycy zastanawiają się, czy jest to dobre posunięcie ze strony WorldCom.

Odpowiedź jest jedna: zdecydowanie tak. Od lipca Intermedia ma 54-procentowy udział w firmie hostingowej Digex. Jest jednak jedno „ale”. Aby WorldCom stał się właścicielem tych 54 procent, musi zawrzeć osobną umowę z Digexem. A to może kosztować, gdyż Digex jest firmą o kapitalizacji rynkowej w wysokości 5,3 miliarda dolarów. W porównaniu z tą sumą kapitalizacja rynkowa Intermedii jest o wiele mniejsza - wynosi jedynie 1,24 miliarda dolarów. Niektórzy analitycy uważają, że Digex nie będzie zainteresowany podpisaniem umowy z WorldCom, tym bardziej, że ta ostatnia firma chciałaby całkowicie przejąć Digex.

Intermedia – pragnąc rozszerzyć ofertę dla klientów – zakupiły udziały w Digeksie w 1997 roku. Oferuje ona swoje usługi głównie dużym firmom, a Digex dostarcza całkowitą infrastrukturę, potrzebną do utrzymania stron WWW.

WorldCom, po nabyciu udziałów w Digeksie, stałby się bardziej atrakcyjny dla swoich klientów - firm, którym zależy na szybkim dostępie do danych.