Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI zdecydowane na reaktywację JTT

Wczoraj sąd zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku JTT Computer. W związku z tym zarząd funduszu poinformował, że będzie kontynuował prace zmierzające do reaktywowania JTT.

W ostatnich miesiącach MCI sformułowało strategię restrukturyzacji JTT oraz podjęło szereg działań, mających na celu przybliżenie układu - informuje zarząd MCI Management. Jak informowaliśmy wcześniej, fundusz podjął negocjacje z głównymi wierzycielami, rozmowy z partnerami biznesowymi zainteresowanymi przyszłą współpracą, podpisane zostało także porozumienie z Kredyt Bankiem w sprawie restrukturyzacji kredytu.

"Brak współpracy ze strony większościowego akcjonariusza, odwołanie przedstawiciela MCI z Zarządu JTT powodują, że zmiana formy prowadzenia upadłości pozwala na formułowanie i składanie propozycji układowych za pośrednictwem wierzycieli Spółki i syndyka. MCI zamierza przygotować i przeprowadzić układ z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego do końca września 2004 r. W wypadku nieprzegłosowania układu MCI będzie dążyło do odkupu przedsiębiorstwa spółki i budowania działalności w nowym modelu, zgodnie z przedstawioną strategią" - głosi stanowisko MCI Management.