MCI zdecydowane na reaktywację JTT

Wczoraj sąd zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku JTT Computer. W związku z tym zarząd funduszu poinformował, że będzie kontynuował prace zmierzające do reaktywowania JTT.

W ostatnich miesiącach MCI sformułowało strategię restrukturyzacji JTT oraz podjęło szereg działań, mających na celu przybliżenie układu - informuje zarząd MCI Management. Jak informowaliśmy wcześniej, fundusz podjął negocjacje z głównymi wierzycielami, rozmowy z partnerami biznesowymi zainteresowanymi przyszłą współpracą, podpisane zostało także porozumienie z Kredyt Bankiem w sprawie restrukturyzacji kredytu.

"Brak współpracy ze strony większościowego akcjonariusza, odwołanie przedstawiciela MCI z Zarządu JTT powodują, że zmiana formy prowadzenia upadłości pozwala na formułowanie i składanie propozycji układowych za pośrednictwem wierzycieli Spółki i syndyka. MCI zamierza przygotować i przeprowadzić układ z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego do końca września 2004 r. W wypadku nieprzegłosowania układu MCI będzie dążyło do odkupu przedsiębiorstwa spółki i budowania działalności w nowym modelu, zgodnie z przedstawioną strategią" - głosi stanowisko MCI Management.