MCI zbiera fundusze na kupno WP

Jak donosiliśmy wcześniej MCI Management, przygotowuje się do przejęcia majątku Wirtualnej Polski. W tym celu spółka chce wyemitować obligacje, które pozwolą na sfinansowanie kupna portalu - podał 'Parkiet'.

MCI Management chce pozyskać 30 mln zł z emisji obligacji. Jak zaznaczył Tomasz Czechowicz, prezes spółki, papiery dłużne zapewnią inwestorom wysokie zyski. 'Parkiet' podaje jednak, że zarządzający funduszami inwestycyjnymi nie do końca podzielają jego optymizm. Ów sceptycyzm wynika z wysokiej ceny konwersji na akcje, która wynosi 6 zł w przeliczeniu na jeden walor (za akcje funduszu płacono wczoraj na GPW 2,86 zł) oraz dostępności na rynku wielu konkurencyjnych ofert.

Pieniądze z emisji obligacji mają być przeznaczone na zakup majątku Wirtualnej Polski, za którą fundusz razem z Sokrates Inwestycje skłonny jest zapłacić 36 mln zł. Udział funduszu w tej inwestycji ma wynieść 20 mln zł. Planowane są też inwestycje w Czechach.

MCI zamierza wyemitować 5 tys. 5–cioletnich papierów dłużnych a ich cena emisyjna będzie wynosić 6 tys. zł za sztukę. Odsetki będą ustalone dopiero po stworzeniu księgi popytu. Płatności odsetek będą następowały co pół roku. Zapisy na obligacje odbędą się w dniach 13 – 15 lipca bieżącego roku.