MCI zainwestuje w Internet Group?

Uzdrowienia finansów Internet Group może się odbyć między innymi poprzez zaangażowanie funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.

Grupa Kapitałowa Internet Group SA, MCI.PrivateVentures FIZ oraz BRE Bank SA podpisały list intencyjny i przystępują do negocjacji, których celem jest kompleksowa restrukturyzacja spółki.

Strony ustaliły, że przystępują do procesu badań i negocjacji, a ich intencją jest doprowadzenie do opracowania i wdrożenia takiego planu restrukturyzacji, którego efektem będzie zapewnienie możliwości uzyskiwania przez spółkę przychodów pozwalających na regulowanie jej zobowiązań i rozwój.

List intencyjny dotyczy strategii uzdrowienia finansów spółki oraz przywrócenie jej na ścieżkę rentowności, między innymi poprzez zaangażowanie w działania Grupy inwestora pochodzącego z rynku PE/VC, Funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.

Program restrukturyzacji, który strony mają zamiar opracować, będzie obejmował m.in. wydzielenie i usamodzielnienie aktywów w ramach transakcji typu spin - off, utrzymanie wiodącego zaangażowania Banku w wydzielonych spółkach, przy znaczącym zaangażowaniu inwestora, wyjście BRE Banku z zaangażowania finansowego w perspektywie 2-3 lat.

"Jak powszechnie wiadomo, od kilku miesięcy Spółka próbuje przezwyciężyć trudności. Teraz do tego działania włączają się: BRE Bank - główny wierzyciel Spółki oraz Fundusz MCI - inwestor o interesujących dokonaniach na rynku kapitałowym oraz o nie do przecenienia doświadczeniach w zarządzaniu spółkami nowych technologii i mediowych" - powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. - "Zarówno MCI Management, jak i BRE Bank będą mocno zaangażowani w proces przemodelowania naszej grupy kapitałowej w sposób, który zapewni jej powrót na tory dynamicznego wzrostu. Głęboko wierzę w dobre prognozy dla Internet Group pomimo problemów, z jakimi spółka boryka się od kilku miesięcy" - dodaje Prezes Wojciechowski